Šablony MŠMT pro MŠ a ZŠ I

Připravili jsme pro vás nabídku dlouhodobých vzdělávacích programů DVPP. Vzdělávejte se v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, metodiky výuky cizích jazyků a metody CLIL.

Všechny semináře FRAUS

Semináře pro učitele

Postřehy ze zavádění digitálního obsahu do středoškolské matematiky – webinář

Na webináři se naučíte smysluplně zapojovat nejrůznější informační technologie do výuky matematiky na střední škole a na gymnáziu. Lektorka Hana Ulíková se s vámi podělí o své bohaté zkušenosti s aktivním zapojením platforem Flexibooks a Fred do výuky svých žáků. Načerpáte také cenné postřehy z praxe o efektivním využití interaktivních tabulí a tzv. all-in-one počítačů. ...

(Ne)bojme se pravopisu

Seminář je určen pro učitele 2. stupně ZŠ, kteří přemýšlejí o zatraktivnění pravopisného učiva. Abychom žáky tímto učivem zaujali a jeho procvičování pojali zajímavěji, musíme se nejprve krátce podívat do historie pravopisu a na jeho principy, z kterých budeme vycházet. Následně nabídneme množství aktivit využitelných při práci s pravopisným učivem v hodinách českého jazyka. Oporou nám budou ukázky z učebnic nové generace českého jazyka Nakladatelství Fraus. ...

Komunikační a slohová výchova aneb Jak rozvíjet komunikační činnosti v praxi

Na semináři se seznámíte se zásadami rozvoje produktivních komunikačních činností a dovedností. Získáte náměty, jak zvyšovat úroveň psaného i mluveného projevu žáků na 1. stupni ZŠ. Seminář bude rovněž zaměřen na receptivní komunikační činnost žáků a nabídne náměty, jak rozvíjet aktivní naslouchání a čtení s porozuměním. Přiblížíme vám současné pojetí výuky komunikační a slohové výchovy a nabídneme několik tipů ke zpestření nejen hodin českého jazyka. ...