Komunikační a slohová výchova aneb Jak rozvíjet komunikační činnosti v praxi

O čem seminář je?

Na semináři se seznámíte se zásadami rozvoje produktivních komunikačních činností a dovedností. Získáte náměty, jak zvyšovat úroveň psaného i mluveného projevu žáků na 1. stupni ZŠ. Seminář bude rovněž zaměřen na receptivní komunikační činnost žáků a nabídne náměty, jak rozvíjet aktivní naslouchání a čtení s porozuměním. Přiblížíme vám současné pojetí výuky komunikační a slohové výchovy a nabídneme několik podnětných zásad, řadu materiálů a námětů vycházejících z praxe, prostřednictvím kterých lze zpestřit nejen hodiny českého jazyka. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Vyberte na mapě místo konání semináře

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Učitelé na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)