Letní škola pro vyučující 1. stupně ZŠ (19.-22.8.2019)

Objednat

Letní škola FRAUS v novém kabátě!

Hotel Kraví hora, Bořetice

Mottem letošní letní školy je "objevitelský přístup" a nudit se rozhodně nebudete. Stanete se součástí našeho týmu objevitelů a společně budeme bádat ve všech oblastech vzdělávání 1. stupně.

Krásné prostředí moderního hotelu Kraví hora v Bořeticích je ideálním místem k načerpání nových námětů a inspirací.

O čem konference je?

BOŘETICE - 19. - 22. 8. 2019 - Přemýšlíte o tom, jak děti vést k objevování okolního světa? Jak ve výuce propojovat učivo napříč předměty, a tím u dětí podporovat myšlení v souvislostech? Chtěli byste, aby je bavila matematika a čtení nebylo jen nudnou součástí výuky? Právě pro vás jsme připravili Letní školu FRAUS v novém kabátě. V nabitém programu se budeme věnovat všem vzdělávacím oblastem na 1. stupni. Začneme bádáním v terénu a orientací v krajině i v čase. Navážeme matematickými semináři, na nichž si ukážeme, jak rozvíjet geometrickou představivost, budeme se zabývat tím, jak využít slovní úlohy v matematice k rozvoji nejen matematické, ale také čtenářské gramotnosti a k rozvoji tvořivého myšlení. Pro ty z vás, kteří učí číst a psát genetickou metodou, jsme připravili seminář zaměřený na základní didaktické postupy. Dozvíte se také, jak diferencovat výuku při využívání genetické metody. Můžete si na vlastní kůži vyzkoušet dílnu psaní či lekci dramatické výchovy propojené se čtenářskými strategiemi. Nabídneme vám aktivity pro zpestření čtenářského klubu nebo si můžete zkusit vytvořit knihu do klína. Přijďte se inspirovat a načerpat nové náměty a aktivity do výuky na 1. stupni na Letní školu FRAUS!

Blok č.1 : 19.08. 10:00 - 13:15

Název semináře Vhodný pro Lektor
Jak se orientovat v krajině? vyučující na 1. stupni ZŠ Ing. Michaela Dvořáková Ph.D. , Mgr. Radka Pištorová Anotace

Pojďte se s námi blíže podívat na to, jak trénovat pozorovací schopnost žáků, jak pozorování zaznamenávat, jak žáky učit orientaci v krajině, jak pracovat s plánem krajiny a jak jej sestavovat. Tyto dovednosti budeme procvičovat při orientačních hrách a při objevování zapomenutých míst v okolí. Téma orientace v krajině si tak propojíme s orientací v čase při hledání odkazů na minulost z pozůstatků starých cest, zkoumáním zákoutí v obci, dokumentováním jednotlivých budov a prvků vybavení. V badatelském přístupu budeme pokračovat vyhledáváním různých materiálů a technologií, dokumentováním příkladů a promýšlením vztahů mezi přírodními podmínkami a lidskou činností dříve a dnes. Právě učivo prvouky a vlastivědy nabízí mnoho příležitostí pro aktivní zapojení žáků a terénní výuka je jednou z možností.

zavřít
Po stopách žabáka Ferdy vyučující na 1. stupni ZŠ Mgr. Kateřina Vaňková Anotace

Potřebujete inspiraci pro pobyt s dětmi v přírodě? Chcete si osvojit zajímavé aktivity, práci s netradičními pomůckami a metodickým materiálem? Právě pro vás je určen tento seminář. Seznámíme se společně s aktivitami, které můžete s dětmi využít jak při pobytech v přírodě, tak také v průběhu vyučování ve škole. Bude se jednat nejen o krátké aktivity, které mají žáky povzbudit a motivovat, ale součástí semináře bude i několik her, jež by měly vést děti k přemýšlení, komunikaci a spolupráci. Celý program bude zaměřen na přírodu a člověka jako její součást. Hlavní roli zde budou hrát zvířátka, objevíme tajná zákoutí lesa, vinohradů a luk. Nenásilnou formou a netradičními aktivitami si přiblížíme přírodu a vše, co se v ní odehrává. Všechny aktivity povedou k vytvoření kvalitních sociálních vazeb, které jsou důležité pro sebepoznání dětí a seznámení se se spolužáky. To všechno a mnoho dalšího vás čeká v rámci tohoto zajímavého semináře.

zavřít

Blok č.2 : 19.08. 15:00 - 18:15

Název semináře Vhodný pro Lektor
Můžeme stranu trojúhelníku natahovat donekonečna, a přesto mít stále stejný obsah? vyučující na 1. stupni ZŠ PhDr. Jitka Michnová Anotace

Účinným nástrojem, ve kterém mohou děti na 1. stupni ZŠ pracovat s obvody a obsahy různých obrazců dříve, než umějí obrazec narýsovat, je čtverečkovaný papír. S pomocí metaforického jazyka se děti po papíře pohybují, zakreslují různé obrazce, zjišťují jejich obvod i obsah, i když zpočátku nepřesně. Díky rozmanitým úlohám, které si společně vyzkoušíme, děti postupně pronikají do vazeb mezi obvody a obsahy. Oběma termínům pak děti mnohem lépe rozumějí. Dokonce natolik, že často již na 1. stupni ZŠ najdou odpověď na otázku z názvu našeho semináře.

zavřít
Jak na slovní úlohy? vyučující na 1. stupni ZŠ PhDr. Eva Bomerová Anotace

Proč mají děti se slovními úlohami problémy? Jak jim předcházet? Jaké metody zvolit, aby děti řešily slovní úlohy s porozuměním? Pokusíme se nalézt odpovědi. Slovní úlohy jsou nedílnou součástí výuky matematiky. Na semináři se prostřednictvím řešení úloh seznámíme s účinnými metodami pro práci se slovními úlohami, které rozvíjejí tvořivé myšlení. Budeme se věnovat slovním úlohám jako nástroji rozvoje tvořivého myšlení a čtenářské gramotnosti, metodám řešení slovních úloh, dále žákovským řešením jako nástroji diagnostiky, chybám jako nástroji porozumění a gradovaným slovním úlohám. Vše bude ilustrováno na příkladech z praxe. Součástí semináře bude diskuse.

zavřít

Blok č.3 : 20.08. 09:00 - 12:30

Název semináře Vhodný pro Lektor
Co je víc? Polovina třetiny, nebo třetina poloviny? vyučující na 1. stupni ZŠ PhDr. Jitka Michnová Anotace

Víte, kdo dostane větší díl koláče, jestliže jeden dostane polovinu třetiny a druhý třetinu poloviny? Na semináři si ukážeme, jak pracovat s dětmi na 1. stupni ZŠ, aby podobné úlohy uměly řešit rychle a správně. Představíme si základní modely zlomků, se kterými budeme objevovat některé matematické zákonitosti se zlomky na různých úlohách. Budeme postupovat od nejjednodušších modelů a úloh určených pro nejmenší školáky až po složitější, na kterých možná porozumíme i tomu, proč některá pravidla, která jsme se učili, fungují právě takto.

zavřít
Nebojme se geometrie, hra Sova nám v tom pomůže vyučující na 1. stupni ZŠ PhDr. Eva Bomerová Anotace

Jakou máme geometrickou představivost? Kvalitní představa o geometrickém jevu se vytváří propojením různých myšlenkových a manipulativních aktivit, které rýsování nemůže nahradit. Geometrie nám nabízí pestrou paletu úloh, které rozvíjejí dětskou schopnost experimentování, hledání a zdůvodňování. Pojďme se seznámit s jedním z manipulativních prostředí – geodeskou. Ukážeme si, jaké možnosti práce nabízí, jaká je typologie úloh nebo s jakými geometrickými pojmy se děti prostřednictvím manipulace přirozeně seznamují. Budeme společně řešit úlohy, na nichž si vyzkoušíme, jak jsme na tom s geometrickou představivostí my sami. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech z praxe. Na semináři se také seznámíme s hrou Sova a jejími variantami vzešlými z praxe, které umožní, aby se zapojila naprostá většina dětí. Vyzkoušíme si, jak lze hru gradovat vzhledem k věku a zkušenostem dětí. Hra má nejen naučit děti efektivně se ptát na vlastnosti věcí, čísel a geometrických objektů, přesně argumentovat, vyhodnocovat odpovědi a evidovat je, hledat nejvýhodnější strategie, ale rovněž výrazně napomáhá při organizaci další skupinové práce, učí děti vzájemnému respektu a pomoci jeden druhému. Pomáhá při přerodu vnější motivace na motivaci vnitřní.

zavřít

Blok č.4 : 20.08. 14:30 - 18:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Dílna psaní vyučující na 1. stupni ZŠ Mgr. Zdeňka Dudová Anotace

Realizujete se svými žáky dílny psaní? Chcete se podělit o své zkušenosti? Načerpat nové informace a náměty k této oblasti? Tato dílna je určena právě pro ty z vás, kteří se svými žáky pracujete v dílnách psaní, zabýváte se tvůrčím psaním a máte potřebu své zkušenosti sdílet. Společně budeme také diskutovat nad pracemi našich žáků a hledat možnosti, jak psaní ještě více zkvalitnit. V několika minilekcích si napíšeme texty na vlastní téma a vyzkoušíme lekce, které se uskutečnily se žáky.

zavřít
Jak na genetickou metodu vyučující na 1. stupni ZŠ Mgr. Karla Černá , Mgr. Martina Grycová Anotace

Připravili jsme pro vás seminář, ve kterém se společně seznámíme s didaktickými postupy při výuce čtení a psaní v 1. ročníku dle genetické metody. Podíváme se na kořeny genetické metody čtení a psaní, na předčtenářské období a na praktické ukázky činností s dětmi. Dále se budeme věnovat tomu, jak prověřovat úroveň dosažených vědomostí žáků a jak při práci s textem využívat postupy, které děti vedou ke kritickému myšlení. Velký důraz budeme věnovat přípravnému období, a to zejména aktivitám pro rozvoj fonematického sluchu jako jednoho z klíčových předpokladů pro čtení touto metodou.

zavřít

Blok č.5 : 21.08. 09:00 - 12:30

Název semináře Vhodný pro Lektor
Dramatická výchova a čtenářské strategie vyučující na 1. stupni ZŠ MgA., Bc. Olga Králová Anotace

„Vše, co děti dělají, je pro ně mnohem významnější, než co vidí a slyší.“ Winifred Wardová Seminář je určen všem, kteří se nebojí si hrát. Cílem dílny je „prožít si na vlastní kůži“ lekci dramatické výchovy s využitím čtenářských strategií. Seznamte se se základními principy dramatické výchovy prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, etudy), které pak sami využijete ve výuce.

zavřít
Práce s naučným textem vyučující na 1. stupni ZŠ Mgr. Zdeňka Dudová Anotace

V dílně budeme pracovat s naučnými texty různého obsahu a různé úrovně. Budeme vyhledávat a třídit informace a použijeme k tomu metody aktivního učení. Budeme přemýšlet o jejich využití a diskutovat o svých zkušenostech. Ujasníme si, jaké místo má rozvoj čtenářské gramotnosti i jinde než v hodinách českého jazyka.

zavřít
Jak se naučit chytat ryby aneb Jak připravovat práci pro diferencovanou výuku čtení a psaní GM vyučující na 1. stupni ZŠ Mgr. Karla Černá , Mgr. Martina Grycová Anotace

Přemýšlíte o tom, jak v inkluzivní třídě učit žáky společně a přitom vycházet z jejich potřeb? Jak zkoušet stanovovat cíle pro třídu, skupinu žáků i jednotlivce a hledat cesty, jak cíle naplnit? Jak vytvářet pomůcky pro diferencované učení čtení a psaní genetickou metodou v prvním ročníku? Tak právě pro vás je určen tento zajímavý seminář. Seznámíme se také s tím, jak na základě Bloomovy taxonomie vytvářet pracovní listy pro rozšíření učiva v učebnici o další úrovně.

zavřít

Blok č.6 : 21.08. 14:30 - 18:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Dramatická výchova při rozvoji čtenářské gramotnosti vyučující na 1. stupni ZŠ MgA., Bc. Olga Králová Anotace

V této dílně vám nabídneme ucelenou lekci dramatické výchovy, kterou je možno aplikovat na různé věkové skupiny. Využijeme při tom především náměty a témata z dětské literatury. Úryvky z různých knih jsou východiskem či dalším motivačním prvkem pro dramatickou práci. Takto pojatá dramatická výchova pomáhá k rozvoji čtenářské gramotnosti, vytváří pozitivní vztah dětí k četbě a literatuře vůbec.

zavřít
Čtenářský klub tradičně i netradičně vyučující na 1. stupni ZŠ Mgr. Bronislava Podhajská Anotace

Jak nadchnout děti pro čtení? Jak vést čtenářský klub, aby v něm děti s knihou v ruce prožívaly radostné chvíle? Které náměty, aktivity, činnosti zařazovat do náplně čtenářských klubů? Jaké knihy dnešní děti čtou? Jak rozšiřovat čtenářské teritorium? Odpovědi na tyto otázky, zapojení do různých aktivit, sdílení vašich zkušeností a ještě mnohem víc se dozvíte na semináři Čtenářský klub tradičně i netradičně.

zavřít

Blok č.7 : 22.08. 09:00 - 12:30

Název semináře Vhodný pro Lektor
Jak propojit čtenářskou gramotnost a přírodovědu? vyučující na 1. stupni ZŠ Mgr. Iva Frýzová Anotace

Pod pojmem přírodověda si většina z nás představí přírodniny a jejich poznávání. Avšak při poznávání přírody a jejích zákonitostí se nevyhneme práci s textem, ať již při vyhledávání, srovnávání, či zaznamenávání informací. Během semináře si ukážeme, jak vytvořit zajímavé úlohy pro žáky propojující přírodovědná témata a současně rozvíjet čtení s porozuměním a přírodovědnou gramotnost. Nebudeme si tedy o přírodě číst, ale s pomocí textů o přírodě bádat. Přijďte se inspirovat.

zavřít
Kniha do klína aneb Vytváříme lapbook v hodinách ČJ vyučující na 1. stupni ZŠ Mgr. Bronislava Podhajská Anotace

Jak s dětmi vytvořit lapbook? K čemu slouží? Baví děti od 1. až do 5. třídy? Které učivo je vhodné do lapbooku zpracovat? Budeme stříhat, lepit, psát, s českou gramatikou si hrát, aktivně se zapojíme, spoustu her si vyzkoušíme, nový lapbook vytvoříme, učivo si osvojíme.

zavřít

Objednejte si účast na konferenci

Bořetice

Letní škola pro vyučující 1. stupně ZŠ (19.-22.8.2019)

Kraví Hora s.r.o.

Bořetice 510 Bořetice

Datum konání:
19.08.2019 - 22.08.2019
Čas konání:
10:00 - 14:00
Hodinová dotace:
28 hodin
Konec přihlášek:
30.06.2019
Maximální kapacita:
56
Počet volných míst:
2
Vaše cena:
6 900 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

6 900 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Akreditováno

MŠMT

Možnost financovat

ZE ŠABLON PRO MŠ A ZŠ

Komu je konference určena?

vyučující na 1. stupni ZŠ

Objednejte si konferenci
Objednat
Konferenci
připravují
Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová Konzultant(ka)

e-mail: cardova@fraus.cz

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová
Konzultant(ka)

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce.

zavřít
Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková Konzultant(ka)

e-mail: krizkova@fraus.cz

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková
Konzultant(ka)

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT při vyučování.

zavřít
Pavla Koukolová

Pavla Koukolová Administrátor(ka)

e-mail: koukolova@fraus.cz

tel.: +420377338811

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová
Administrátor(ka)