Ekonomické myšlení se žáky na 1. stupni ZŠ

O čem seminář je?

Současná doba láká každého člověka nepřeberným množstvím nabídek zboží a služeb, kterých je daleko více, než má kdokoli prostředků. To se týká dospělých i dětí. Obě skupiny se v těchto nabídkách často neorientují – nakupují nehospodárně, zadlužují se, nechají se napálit podvodníky. Proto je potřeba učit děti schopnosti myslet ekonomicky. Nechceme od dětí na 1. stupni znalost technických otázek finančnictví nebo výpočtů; jde o pochopení několika základních principů. Pro ekonomické myšlení je důležité porozumět základnímu pravidlu ekonomického rozhodování – že vždy chceme více věcí, než ve skutečnosti můžeme mít, a proto se musíme rozhodovat, co je pro nás důležitější. Informace, která nám pomáhá při rozhodování, je cena, která však nemusí být vždy vyjádřena jen penězi, ale může znamenat i jiné náklady, které jsou pro nás podstatné, třeba čas. Kromě činností zaměřených na vlastní ekonomické principy se v semináři věnujeme dalším aktivitám s přesahem do globální výchovy. Při prezentaci ekonomických témat se v semináři vždy vychází z vlastních zkušeností žáků. Jako příklady jsou zde uváděny představy žáků o oběhu peněz, funkci bank, tvorbě cen výrobků a fungování obchodu. Učitelé budou pracovat s modelovými situacemi využitelnými ve výuce na 1. stupni. K dispozici budou ukázkové pracovní listy. Témata: Ekonomické rozhodováni – příjmy a výdaje a strategie nakládání s nimi, půjčky a jejich rizika, spoření a investice Obchodování – uzavírání smlouvy při obchodování, reklamace, tvorba ceny zboží, cesta zboží od výrobce k zákazníkovi Ekonomické zdroje – nutné podmínky a předpoklady podnikání a zaměstnání v různých sférách
Litujeme, seminář byl zrušen.

Vaše cena

8 000 Kč s DPH

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Učitelé na 1. stupni ZŠ

Hodinová dotace

4 x 45 minut