Se vzdělávacími aplikacemi k efektivnější výuce angličtiny

O čem seminář je?

V úvodu semináře dojde k představení aplikací pro různé platformy, jejich využití na mobilních zařízeních a způsobů nákupu v jednotlivých nákupních prostředích. Seznámíme učitele s dobrou praxí v tuzemsku i zahraničí. Popíšeme výhody využití mobilních zařízení ve výuce. Prakticky si vyzkoušíme aplikace Language Chapters, WordTrainer Basic, WordTrainer Fraus, Flexibooks, důraz bude kladen na didaktické zapojení vzdělávacích aplikací do výuky, jejich využitelnost samostatně i v propojení s učebnicí Flexibooks. Budou představena možná řešení využití pro prezenční výuku, skupinovou a samostatnou práci. Ukážeme si možnosti zapojení aplikací při tvorbě projektů. Seznámíme se s aplikacemi vyvíjenými firmou Fraus Media, které jsou využitelné nejen při výuce ve škole, ale svou dostupností na tabletech či chytrých telefonech jsou vhodné také pro samostudium.
Litujeme, seminář byl zrušen.

Vaše cena

8 000 Kč s DPH

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Učitelé na 2. stupni ZŠ, SŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií

Hodinová dotace

4 x 45 minut