Tablet – opravdu interaktivní vyučování

O čem seminář je?

Tablety se stávají pomocníkem učitele i žáků ve výuce. Seminář seznámí účastníky s efektivním využitím tabletů ve školní praxi. V průběhu semináře bude kladen velký důraz na didaktické zapojení tabletů do výuky. Budou představena možná řešení jejich využití pro prezenční výuku, skupinovou a samostatnou práci. Ukážeme si aplikace vhodné pro jednotlivé vyučovací předměty a nabídneme řešení komunikace ve třídě i mimo ni. Seznámíme učitele s dobrou praxí v tuzemsku, zejména s výsledky projektu FlexiBook 1 : 1. Zaměříme se na výhody, ale i nevýhody těchto zařízení při zařazení do výuky. Seznámíme účastníky s aplikací FlexiBooks a novou generací i-učebnic Nakladatelství Fraus vhodnou nejen pro PC a interaktivní tabule, ale i pro tablety a chytré telefony. Představíme funkcionalitu i-učebnic Flexibooks a možnosti využití v průběhu jednotlivých částí výuky. Seminář je veden aktivní formou za využití tabletů ve formátu 1 : 1. Účastníci budou instruováni k práci v těchto prostředích: - internetový prohlížeč a možnosti vyhledávání na síti, - fotoaparát, videokamera – využití zařízení, jednoduchá úprava fotografie, - vyhledání, nákup a stažení aplikací pro výuku – výhody a nevýhody aplikací pro práci ve třídě, - nákup, stažení a čtení elektronických knih, - úložiště dat – přehled objemů, nastavení a sdílení dat mezi žáky i učiteli, - Flexibooks – stažení aplikace, popis funkcionalit, didaktické využití ve výuce, - mapy – práce v prostředí aplikace, tipy na využití ve výuce.
Litujeme, seminář byl zrušen.

Vaše cena

8 000 Kč s DPH

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Učitelé všech typů škol

Hodinová dotace

4 x 45 minut