Aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti

O čem seminář je?

Děti, které rozumí textu, čtou rády. Jak ale rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků na 1. stupni? Jaké aktivity můžeme použít? Na tyto otázky společně najdeme odpověď! Ukážeme si, jak uplatnit správné čtenářské strategie. Budeme pracovat s texty z knížek vydaných ve známé edici Čti+. Na textech si ukážeme práci s konkrétními čtenářskými strategiemi, které rozvíjejí čtenářské dovednosti a porozumění čtenému textu.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)