Evropská integrace – aktuální stav, jak ji učit?

O čem seminář je?

Řecká krize, uprchlická vlna, Brexit, ale i vzestup populismu a politického radikalismu v některých členských zemích EU – to jsou události a jevy podporující negativismus i ve výuce o Evropě. Zapomíná se však na pozitivní dopady integrace, na politickou a ekonomickou stabilitu celého regionu. Cílem tohoto semináře bude připomenout základní fakta, pozitiva i negativa současného procesu evropské integrace.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím zeměpisu na 2. stupni ZŠ, VG a SŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)