Existují rasy? Rozmanitost lidských populací z pohledu evoluce a kultury

Objednat

O čem seminář je?

Z hlediska současných vědeckých přístupů se ukazuje, že neexistuje přijatelná definice „lidské rasy“, a místo toho se zavádí nový pojem „lidská etnická skupina“. Proměnlivost a vývoj lidských populací totiž souvisí nejen s biologickými aspekty, ale zahrnuje také faktory sociální a kulturní. Na semináři získáte inspiraci, jak vyučovat téma evoluce prostřednictvím rozličných didaktických aktivit. Obsahem bude propojení biologických poznatků s průřezovým tématem RVP – multikulturní výchovou. Kromě měnících se pohledů na pojetí „lidských ras“ se budeme věnovat i změnám celkové koncepce evoluce člověka a jeho postavení mezi primáty.

Objednejte si účast na semináři

Liberec 6

Existují rasy? Rozmanitost lidských populací z pohledu evoluce a kultury (02.11.2017)

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace

Broumovská 847/7 Liberec 6

Datum konání:
02.11.2017 - 02.11.2017
Čas konání:
14:30 - 16:00
Hodinová dotace:
2 x 45 minut
Konec přihlášek:
30.10.2017
Maximální kapacita:
20
Počet volných míst:
20
Vaše cena:
0 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

0 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Komu je seminář určen?

učitelé Př a Z na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Objednejte si seminář
Objednat
Seminář
připravují
PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.

PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D. Odborný(á) lektor(ka)

e-mail: lucie.hlavacova@pedf.cuni.cz

PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.

PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.

PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.
Odborný(á) lektor(ka)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, aprobaci biologie a chemie. Na stejné fakultě dokončila doktorské studium v oboru Vzdělávání v biologii, při kterém se specializovala na výuku evoluční biologie. V současné době na této fakultě přednáší. Působila jako učitelka 2. stupně základní školy s aprobací chemie, přírodopis, fyzika. Aktivně se účastní konferencí v oblasti didaktiky přírodních věd a publikuje v odborných periodicích. Své semináře zaměřuje na rozličné didaktické aktivity a zajímavosti, které mohou učitelé využívat především v hodinách přírodopisu/biologie.

zavřít
Mgr. Soňa Karpišová Valentová

Mgr. Soňa Karpišová Valentová Konzultant(ka)

e-mail: karpisova@fraus.cz

Mgr. Soňa Karpišová Valentová

Mgr. Soňa Karpišová Valentová

Mgr. Soňa Karpišová Valentová
Konzultant(ka)

Absolvovala studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor angličtina pro 2. stupeň ZŠ, a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, obor masová komunikace. Působila jako učitelka na střední škole a také jako dramaturgyně a redaktorka televizního vysílání. Mezilidská komunikace, vzdělávání a osobnostní rozvoj patří k jejím stěžejním zájmům. V současné době pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní přístupy k výchově a vyučování.

zavřít
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)