Existují rasy? Rozmanitost lidských populací z pohledu evoluce a kultury

O čem seminář je?

Z hlediska současných vědeckých přístupů se ukazuje, že neexistuje přijatelná definice „lidské rasy“, a místo toho se zavádí nový pojem „lidská etnická skupina“. Proměnlivost a vývoj lidských populací totiž souvisí nejen s biologickými aspekty, ale zahrnuje také faktory sociální a kulturní. Na semináři získáte inspiraci, jak vyučovat téma evoluce prostřednictvím rozličných didaktických aktivit. Obsahem bude propojení biologických poznatků s průřezovým tématem RVP – multikulturní výchovou. Kromě měnících se pohledů na pojetí „lidských ras“ se budeme věnovat i změnám celkové koncepce evoluce člověka a jeho postavení mezi primáty.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím Př a Z na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)