Genetická metoda od A do Z

O čem seminář je?

Seminář seznámí účastníky s didaktickými postupy při výuce čtení a psaní v 1. ročníku dle genetické metody, nabídne jim aktivizující postupy pro výuku jednotlivých dílčích etap čtení s důrazem na čtení s porozuměním a poradí jim, jak prověřovat úroveň dosažených vědomostí žáků. Učitelům budou představeny různé postupy pro práci s textem, které vedou děti ke kritickému myšlení, a náměty pro projektovou práci žáků s využitím jim blízkých témat – např. projekt Pohádky, Naše ZOO apod. Velký důraz bude věnován přípravnému období, a to zejména aktivitám pro rozvoj fonematického sluchu jako jednoho z klíčových předpokladů pro čtení touto metodou. Učitelé se rovněž seznámí s pomůckami, které usnadňují žákovo učení. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Vyberte na mapě místo konání semináře

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Učitelé na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)