Když matematika baví, aneb rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ

BONUS ZDARMA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA!

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OD NÁS ZÍSKÁ ZDARMA ROČNÍ LICENCI FRED, NEBO INTERAKTIVNÍ UČEBNICI FLEXIBOOKS.

 

Časový plán

Plzeň
3. 1. 2019                  8:30 – 15:30
4. 1. 2019                  8:30 – 15:30

 

Program

  • Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách, pedagogický konstruktivismus
  • Rozvoj číselných představ
  • Matematické oblasti a jejich uchopení ve výuce budované od zkušenosti k pojmu
  • Rozvoj porozumění geometrickým pojmům
  • Didaktické pomůcky, metody a formy práce

 

Co se naučíte

  • Rozpoznat specifika přirozené výuky matematiky na základě přímých zkušeností žáků s matematickými úlohami v různých prostředích
  • Ovládat postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka
  • Uchopit klíčové matematické oblasti pro 1. stupeň ZŠ (násobilka, zlomky, písemné algoritmy, slovní úlohy apod.)
  • Pracovat se specifiky jednotlivých ročníků 1. stupně ZŠ v oblasti rovinné i prostorové geometrie
  • Využívat nové podněty pro výuku matematiky, uplatňovat různé metody a formy práce a didaktické pomůcky

 

Zaujal Vás tento seminář, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání?  

Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@fraus.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Všechny šablony pro ZŠ a MŠ 

O čem seminář je?

Vzdělávací program je určen učitelům, kteří se chystají opustit tradiční pojetí výuky matematiky a začínají nebo chtějí začít učit matematiku budovanou od zkušenosti k pojmu. V tomto případě žáci své poznatky budují na základě zkušeností s matematickými úlohami v různých prostředích. Své zkušenosti opírají o mateřský jazyk, který postupně zpřesňují, až poznatek dokážou zapsat jazykem matematickým. Takto získané poznatky jsou trvalejší a žáci je tak často nezapomínají. Zároveň matematika žáky baví a stává se jejich oblíbeným předmětem. Vše si ukážeme na konkrétních příkladech ze školní praxe. Součástí vzdělávacího programu bude diskuse, ukázky žákovských řešení a jejich analýza a prostor ke sdílení zkušeností. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Možnost financovat

ZE ŠABLON PRO MŠ A ZŠ

Komu je seminář určen?

Vyučujícím matematiky na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)