Leximapping – jak učit pomocí myšlenkových map?

O čem seminář je?

Myšlenkové mapy se stávají stále populárnějším výukovým a učebním nástrojem rozvíjejícím myšlení a kreativitu žáků a studentů. Účastníci workshopu se dozvědí, jak myšlenkové mapy tvořit a co všechno lze jejich prostřednictvím vyučovat v rámci výuky cizích jazyků. Ve druhé části workshopu bude představena zcela nová technika na výuku slovní zásoby – Leximapping. Cílem této techniky je naučit žáky správně se učit, dobře si pamatovat a umět využívat to, co se naučí jak ve škole, tak mimo ni. Technika je založená na učení se slovní zásoby v kontextu – učí žáky chápat, jak slovní zásoba funguje, orientovat se ve slovnících a rozumět základní jazykové terminologii. Staví na metodě kartiček, které nabízejí spoustu možností využití v hodinách, spojují učení, procvičování a opakování formou her. To vše vede k rozvoji metakognitivních schopností žáků a studentů. Součástí výukové techniky je online program, který umožňuje ukládání veškeré naučené slovní zásoby do ucelené databáze, procvičování a testování žáků a výrobu výukových pracovních listů. Více informací naleznete na www.leximapping.com.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím cizích jazyků na 2. stupni ZŠ, VG a SŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)