Nápady a aktivity podporující rozvoj matematické gramotnosti na prvním stupni ZŠ

BONUS ZDARMA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA!

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OD NÁS ZÍSKÁ ZDARMA ROČNÍ LICENCI FRED, NEBO INTERAKTIVNÍ UČEBNICI FLEXIBOOKS.

 

Program

  • Co je matematická gramotnost
  • Aktivizační nápady do hodin matematiky
  • Finanční gramotnost
  • Plocha, prostor a hry
  • Deskové a karetní aktivity
  • Metody a formy práce, sdílení zkušeností

 

Co se naučíte

  • Využívat efektivní vyučovací metody pro rozvoj matematické gramotnosti
  • Lépe žákům přiblížit učivo v oblasti aritmetiky, geometrie, prostorové představivosti i finanční gramotnosti
  • Pracovat se zajímavými didaktickými pomůckami přímo ve výuce

 

Zaujal Vás tento seminář, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání?  

Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@fraus.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Dále doporučujeme...

Všechny šablony pro ZŠ a MŠ

O čem seminář je?

Vzdělávací program je určen vyučujícím, kteří chtějí získat nové nápady a podněty podporující rozvoj matematické gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ. Na úvod si vymezíme, co znamená pojem matematická gramotnost, následně se seznámíme s aktivizačními metodami a nápady, které lze v hodinách matematiky využít. Následovat budou aktivity prohlubující geometrické učivo a rozvíjející prostorovou představivost. Seznámíme se rovněž s aktivitami využitelnými pro rozvoj finanční gramotnosti. Kromě pohybových, deskových či karetních her se ve vzdělávacím programu budeme zabývat také relaxačními prvky, které je vhodné průběžně zařazovat do výuky. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Možnost financovat

ZE ŠABLON PRO MŠ A ZŠ

Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)