Opravdu se učíme? Aktivity rozvíjející kritické myšlení ve výuce angličtiny

BONUS ZDARMA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA!

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OD NÁS ZÍSKÁ ZDARMA ROČNÍ LICENCI FRED, NEBO INTERAKTIVNÍ UČEBNICI FLEXIBOOKS.

 

Časový plán

20. 4. 2018 8:30 – 15:30
21. 4. 2018 8:30 – 15:30

 

Program

 • Čtenářské dovednosti, jak pracovat s textem
 • Psaní - co udělat, aby žáci psali bez obav
 • Aktivity rozvíjejíci mluvní dovednosti
 • Poslechové aktivity
 • Aktivizační metody ve výuce gramatiky
 • Jak efektivně procvičovat slovní zásobu

 

Co se naučíte

 • Využívat aktivity rozvíjející čtenářské dovednosti, vést žáky k uplatňování různých čtenářských strategií
 • Používat aktivizační metody vhodné k osvojování gramatických jevů
 • Jak efektivně procvičovat a rozvíjet slovní zásobu pomocí myšlenkových map a grafických organizérů
 • Modelovat situace z každodenního života tak, aby napomáhaly k rozvoji komunikačních dovedností
 • Co udělat, aby psaní bylo pro žáky nástrojem a zároveň radostí
 • Využívat vhodné aktivity rozvíjející dovednost poslechu

 

Zaujal Vás tento seminář, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání?  

Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@fraus.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Všechny šablony pro ZŠ a MŠ

O čem seminář je?

Prakticky orientovaný vzdělávací program vám nabídne rozmanitou škálu činností a metod (vycházejících nejen z kritického myšlení), které vedou k rozvoji jazykových dovedností. Představíme vám různé komunikační aktivity, způsoby práce s textem, úlohy vedoucí k podpoře kreativního psaní a aktivity rozvíjející dovednost porozumět mluvenému projevu. Souběžně si budete moct na jednotlivých aktivitách vyzkoušet, jak si žáci osvojují nový gramatický jev a slovní zásobu. Jedná se o praktický seminář s množstvím aktivit, které z pasivního žáka učiní žáka aktivního. Každý účastník obdrží materiály ihned použitelné ve vlastní výuce. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Možnost financovat

ZE ŠABLON PRO MŠ A ZŠ

Komu je seminář určen?

Vyučujícím anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a VG

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)