Orální historie ve výuce aneb jak využívat multimediální platformu Iwitness

O čem seminář je?

Na semináři vás seznámíme s možnostmi didaktického využití svědectví přeživších pamětníků nejen v hodinách dějepisu. Představíme vám platformu IWitness, která poskytuje přístup k více než 1500 celoživotním filmovým vzpomínkám očitých svědků dvacátého století, včetně přeživších holokaustu a dalších genocid. IWitness, dostupná zdarma a přes běžné internetové připojení, nabízí širokou škálu využití v češtině, angličtině a dalších jazycích. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím společenskovědních předmětů na 2. st. ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)