Práce s knihou aneb Rozvoj čtenářské gramotnosti při četbě literárních děl

BONUS ZDARMA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA!

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OD NÁS ZÍSKÁ ZDARMA ROČNÍ LICENCI FRED, NEBO INTERAKTIVNÍ UČEBNICI FLEXIBOOKS.

 

Časový plán

23. 11. 2018 8:30 – 15:30
24. 11. 2018 8:30 – 15:30

 

Program

 • Společná četba knihy ve skupině
 • Metody kritického myšlení při společné četbě textu
 • Didaktický potenciál textu
 • Příprava vlastní práce s knihou
 • Čtení pro zážitek aneb Každý čte jinou knihu
 • Spisovatelovo řemeslo – aktivity do dílen čtení

 

Co se naučíte

 • Využívat základní čtenářské strategie
 • Analyzovat otázky a zadání dle Bloomovy taxonomie
 • Ovládat základní principy výstavby čtenářské lekce a metodiku její přípravy
 • Pracovat s různorodými čtenářskými úrovněmi svých žáků
 • Nabídnout žákům interaktivně nové tituly a vytvořit z individuálního čtení společný zážitek celé skupiny
 • Propojit literární teorii s četbou rozličných knih v rámci dílen čtení

 

Zaujal Vás tento seminář, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání?  

Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@fraus.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Dále doporučujeme...

Všechny šablony pro ZŠ a MŠ

O čem seminář je?

Představíme vám efektivní metody rozvoje kritického myšlení a čtenářských dovedností při četbě knihy. Seznámíte se s grafickými organizéry a otázkami, které posouvají žáky v oblasti čtenářské gramotnosti a dělají z nich čtenáře schopné nahlížet do spisovatelova řemesla a mluvit a psát o jeho díle. Sami na sobě si vyzkoušíte metody práce, které žáky vedou k myšlení a čtení s porozuměním. Každý bude mít možnost pracovat s mnoha knihami, které si sám v semináři vybere k četbě, a pozná mnoho dalších knih pro děti a mládež, které si vyberou ke čtení jiní účastníci semináře. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Možnost financovat

ZE ŠABLON PRO MŠ A ZŠ

Komu je seminář určen?

Vyučujícím českého jazyka na 2. stupni ZŠ a VG

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)