Práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě

BONUS ZDARMA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA!

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OD NÁS ZÍSKÁ ZDARMA ROČNÍ LICENCI FRED, NEBO INTERAKTIVNÍ UČEBNICI FLEXIBOOKS.

 

Časový plán

Praha
 12. 10. 2018         8:30 – 15:30
 13. 10. 2018         8:30 – 15:30

 

Program

 • Podpůrná opatření dle platné legislativy
 • Efektivní spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga
 • Individuální vzdělávací plán jako základ vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Práce s kolektivem
 • Motivace žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Kazuistiky – příklady dobré praxe v oblasti individuální integrace

 

Co se naučíte

 • Pomoci žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními při začlenění do kolektivu
 • Ovládat platnou legislativu a využívat jednotlivé typy podpůrných opatření
 • Nastavit funkční týmovou spolupráci pedagoga s asistentem pedagoga
 • Vytvořit individuální vzdělávací plán respektující osobnost žáka
 • Motivovat žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Pracovat s třídním kolektivem a předcházet šikaně
 • Inspirovat se příklady dobré praxe v oblasti individuální integrace

 

Zaujal Vás tento seminář, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání?  

Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@fraus.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Všechny šablony pro ZŠ a MŠ

O čem seminář je?

Cílem vzdělávacího programu je prakticky připravit pedagogy a asistenty pedagoga na inkluzivní vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Seznámíme vás s platnou školskou legislativou, budeme se věnovat zkvalitnění spolupráce mezi vyučujícími a asistenty pedagoga, tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, práci s kolektivem a motivaci žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Součástí vzdělávacího programu jsou rovněž příklady dobré praxe v oblasti individuální integrace. Během semináře budete mít možnost konzultovat s lektorkou své individuální dotazy. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Možnost financovat

ZE ŠABLON PRO MŠ A ZŠ

Komu je seminář určen?

Vyučujícím a asistentům pedagoga na 1. a 2. stupni ZŠ a VG

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)