Přípravná třída – úspěšný start do školy

O čem seminář je?

Seminář je určen vyučujícím přípravných tříd a 1. stupně, kteří chtějí získat nové nápady a podněty pro rozvoj dovedností a vědomostí v předškolním a raném školním věku. V první části semináře si vymezíme podmínky, rozsah a obsah vzdělávacího programu v přípravné třídě. Dále se zaměříme na vhodnou organizaci, cíle vzdělávání a systémy hodnocení. Seznámíme vás s praktickými tipy, jak rozvíjet čtyři hlavní oblasti vzdělávání v přípravném ročníku, tj. předčtenářské a předmatematické dovednosti, grafomotoriku, jemnou a hrubou motoriku. Vyzkoušíte si logopedická, prstová, dechová i relaxační cvičení. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím MŠ a 1. stupně ZŠ

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)