Přípravná třída – úspěšný start do školy

O čem seminář je?

Jak rozvíjet dovednosti a vědomosti dětí v předškolním a raném školním věku? Jak může přípravná třída usnadnit a zpříjemnit začátek školní docházky dítěti, jeho rodině a samotným učitelům? Společně se podíváme, jak správně vymezit podmínky, rozsah a obsah vzdělávacího programu přípravné třídy, jak organizovat práci a hodnotit žáky v takové třídě. Budeme hledat odpovědi na otázky, jak přitažlivě rozvíjet předčtenářské a předmatematické dovednosti nebo jak na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Vyzkoušíme si také logopedická, prstová, dechová i relaxační cvičení. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím MŠ a 1. stupně ZŠ

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)