Tajemství vlastních jmen ve školní praxi

O čem seminář je?

Pracujete s vlastními jmény v hodinách českého jazyka a literatury? Umíte si poradit s problémy pravopisu a výslovnosti vlastních jmen? Znáte možnosti práce s vlastními jmény v jednotlivých učebnicích českého jazyka? Seminář kromě odpovědí na dané otázky přináší náměty na práci s vlastními jmény ve školní praxi: náměty na mluvní cvičení a referáty, využití Slovníku spisovné češtiny a Internetové jazykové příručky v hodinách českého jazyka a literatury, náměty na práci s popularizační literaturou.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím českého jazyka na 2. stupni ZŠ a VG

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)