Výuka matematiky Hejného metodou po deseti letech

O čem seminář je?

Seminář je určen vyučujícím, kteří učí matematiku metodou VOBS (výuka orientovaná na budování schémat). Koncepce VOBS se v učebnicích Nakladatelství Fraus objevuje již deset let. Během této doby nasbírali autoři a redaktoři učebnic matematiky nejrůznější poznatky praktikujících učitelů. Jejich zkušenosti a podněty jsou nyní zapracovány do nové řady učebnic, s níž vás během semináře seznámíme. Vedle upravených matematických úloh jsou učebnice obohaceny o další možnosti individualizace ve výuce, sebehodnocení žáků a o úlohy pro nadané žáky, které se vztahují ke konkrétním stranám učebnice, tudíž nevyžadují od učitele práci navíc. Přijďte se seznámit s novými učebnicemi matematiky pro 1. ročník, vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech. Pozn.: Seminář doporučujeme vyučujícím budoucích 1. tříd.

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím 1. stupně ZŠ

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)