Watch, regarde, mira, sieh, smatri!

O čem seminář je?

Cílem semináře je napomoci vyučujícím obohatit hodiny cizího jazyka o vizuální aktivity, které žáky podněcují k samostatnému myšlení, mluvní interakci, plynulému projevu a získávání informací v cizím jazyce. Na semináři se teoreticky i prakticky seznámíte s metodikou výuky pomocí různých vizuálních prostředků (obrazové karty a kartičky, obrázky, plakáty, on-line materiály) a jejich vlivem na krátkodobou a dlouhodobou paměť. Seznámíte se také s technikami práce s videem (odhad budoucího děje, sledování hlavní myšlenky či detailu, tiché sledování, zmrazený obraz ad.), dozvíte se také, jak využít video pro výuku reálií. Seminář bude veden v českém jazyce s přihlédnutím k výuce angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny či španělštiny. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)