Jak na moderní ruštinu?

O čem seminář je?

Jaké jsou trendy v současné ruštině? Jak vypadá současná ruská řečová kultura? Tyto otázky zodpoví praktický seminář z ruského jazyka plný zajímavých cvičení, výukových aktivit, jazykových her a nových studijních materiálů. Podíváme se na neologismy a studentský slang, abychom lépe porozuměli aktuálním ruským hovorovým textům. Seznámíme se s nápady, které zvýší atraktivitu našich hodin ruského jazyka.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím ruského jazyka na 2. stupni ZŠ a VG

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)