Jak na zvukovou stránku češtiny?

Objednat

O čem seminář je?

Téma zvukové stránky jazyka ve výuce na základní i střední škole bývá nejvíce opomíjeno. Proto vám přinášíme zajímavý seminář, který nabídne inspiraci právě k tomuto tématu. Společně se podíváme na zvukovou rovinu češtiny. Nejprve si představíme konkrétní problémy, na které by se výuka měla soustředit. Dále se seznámíme se základní přístupy, s nimiž je možno ve výuce pracovat. V poslední části si budeme demonstrovat postupy vhodné pro výuku zvukové stránky češtiny. Součástí semináře bude také představení Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku.

Objednejte si účast na semináři

Praha

Jak na zvukovou stránku češtiny? (05.11.2019)

Nakladatelství Fraus

Jungmannova 749/32 Praha

Datum konání:
05.11.2019 - 05.11.2019
Čas konání:
14:00 - 15:30
Hodinová dotace:
2 x 45 minut
Konec přihlášek:
31.10.2019
Maximální kapacita:
16
Počet volných míst:
5
Vaše cena:
0 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

0 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Komu je seminář určen?

Vyučujícím ČJ na 2. stupni ZŠ a SŠ

Objednejte si seminář
Objednat
Seminář
připravují
PhDr. Jana Vlčková-Mejvaldová, Ph.D.

PhDr. Jana Vlčková-Mejvaldová, Ph.D. Odborný(á) lektor(ka)

e-mail: jana.vlckova@pedf.cuni.cz

tel.: +420604308388

PhDr. Jana Vlčková-Mejvaldová, Ph.D.

PhDr. Jana Vlčková-Mejvaldová, Ph.D.

PhDr. Jana Vlčková-Mejvaldová, Ph.D.
Odborný(á) lektor(ka)

Bohemistka, fonetička, odborná asistentka, pracuje na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá se převážně o fonetiku češtiny (zejména mezioborové přesahy fonetiky) a rétoriku (zejména mimojazykové informace v mluveném projevu). Je spoluautorkou Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku (se S. Štěpáníkem; Plzeň: Fraus 2018 a učebnice Jak na zvukovou stránku ve výuce češtiny? (se S. Štěpáníkem).

zavřít
PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. Odborný(á) lektor(ka)

e-mail: stanislav.stepanik@pedf.cuni.cz

tel.: +420221900203

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
Odborný(á) lektor(ka)

Didaktik na Katedře českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a nadšený učitel na gymnáziu v Praze 10. Dlouhodobě se zabývá výzkumem praxe výuky českého jazyka na 2. stupni ZŠ a na SŠ, resp. mateřského jazyka v zahraničí. Momentálně s českými, slovenskými a polskými kolegy vytváří novou didaktickou koncepci výuky češtiny na 1. a 2. stupni ZŠ.

zavřít
Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková Konzultant(ka)

e-mail: krizkova@fraus.cz

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková
Konzultant(ka)

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT při vyučování.

zavřít
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)