Jak vyučovat přírodovědu zajímavě

O čem seminář je?

Také občas přemýšlíte, jak zatraktivnit výuku přírodovědy? Právě pro vás jsme připravili zajímavý a podnětný seminář, který je věnován přírodovědným tématům. Tato témata mají velký potenciál rozvíjet u žáků kompetence k myšlení a řešení problémů, a to jak při úlohách zaměřených na zkoumání přírodnin, tak také při práci s krátkými naučnými texty. V rámci semináře se můžete těšit nejen na představení nové učebnice přírodovědy, ale také na řešení některých zajímavých učebních úloh, které učebnice a pracovní sešit nabízí.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)