Jak zabránit odporu žáků vůči elektrickému odporu?

O čem seminář je?

Nesdílí žáci Vaše nadšení pro elektrický odpor? Víte, jak účinně a nenásilně propojit učivo z učebnice s experimenty? Ukážeme si, jak zatraktivnit zapojování jednoduchých elektrických obvodů, spojování rezistorů i měření elektrického odporu. Budeme přemýšlet a trochu počítat... Zkrátka budeme provádět všechno, co patří k opravdové fyzice. Na místě si vyrobíme jednoduchou pomůcku do výuky.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím fyziky na 2. stupni ZŠ, VG a SŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)