Jak žákům přiblížit dějiny 20. století

O čem seminář je?

Přemýšlíte o tom, jak zatraktivnit výuku moderních dějin? Chcete v hodinách dějepisu využívat různé typy pramenů a zároveň u žáků rozvíjet kritické myšlení? Na semináři budeme společně pracovat s obrazovými prameny, zaměříme se na fotografie a rozvoj dovednosti interpretovat dobovou fotografii. Podíváme se také na dobové reklamy a vtipy, které vypovídají o dějinách všedního dne. Budeme zkoumat, jak je možné pracovat se vzpomínkami pamětníků a jak je uvést do kontextu s velkými dějinami. Nevynecháme ani práci s textem, ukážeme si, jak naučit žáky argumentovat a zaujímat vlastní postoje s využitím poskytnutých informací. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím dějepisu na 2. stupni ZŠ, VG a SŠ

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)