Nebojte se slovotvorby!

O čem seminář je?

Také patříte k těm, kteří slovotvorbu při výuce vynechávají nebo ji přinejmenším neradi učí? Pokud ano, možná ale zároveň tušíte, že tím ochuzujete své žáky o důležitou systémovou dovednost. V našem semináři si ukážeme, že slovotvorného učiva se obávat nemusíte. Dovíte se, jakou funkci mají jednotlivé části slova (morfy) – které slouží tvoření tvaru slova a které naopak nesou věcný význam. Poznáte, že části slova sloužící stavbě tvaru slova lze poměrně snadno rozpoznat. Dále se dovíte, že ostatní typy morfů se do slova zařazují na základě určitých základních zákonitostí, které také není obtížné si osvojit. Jakmile tyto zákonitosti poznáte, budete si při rozboru stavby slova mnohem jistější i bez opory v příručkách a naučíte se stavbě slova opravdu rozumět systémově. Při výuce se pak u tabule už nebudete dostávat do úzkých nebo přinejmenším budete schopni s jistotou rozlišit, zda a jakou část rozboru zvládnete s pomocí nabytých systémových znalostí a na co budete potřebovat oporu v jazykových příručkách.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím českého jazyka na 2. stupni ZŠ a VG

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)