Practical Pronunciation and Spelling (Praktická výslovnost a hláskování)

O čem seminář je?

Výslovnost a hláskování v angličtině – tyto často opomíjené disciplíny vám představíme ve zcela jiném světle. Nečeká vás žádná nudná terminologie, ale mnoho vyzkoušených praktických nápadů a materiálů šitých na míru potřebám českých žáků. V části týkající se výslovnosti se kromě individuálních hlásek zaměříme také na slovní a větný přízvuk a přirozenou mluvu, ale i na základní rozdíly ve výslovnosti mezi britskou a americkou angličtinou. Velká pozornost bude věnována tomu, jak se vyvarovat některých typicky českých chyb v anglické výslovnosti, včetně problematických slovíček. V části hláskování si ukážeme, jak efektivně prezentovat a procvičovat hláskování, včetně originálních pomůcek a aktivit založených na práci s textem, obrázky, písmenky, pohybově založenými aktivitami i aktivitami bez pomůcek. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Vyberte na mapě místo konání semináře

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a VG

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)