Projektové vyučování v prvouce

O čem seminář je?

Připravujete pro své žáčky projekty ve vyučování? Tento typ vyučování je v současné škole velmi oblíbenou výukovou metodou, neboť umožňuje uplatnit žákovu aktivitu, rozvíjí jeho myšlení a řeší se v něm problémy každodenního života. Na semináři se seznámíme s podstatou projektového vyučování. Na podkladě naší nové učebnice Prvouky si prakticky vyzkoušíme, jak lze aplikovat projektové vyučování v prvouce v 1. třídě základní školy. Podíváme se nejen do prvouky, ale i na to, jak provázat projekt i s jinými předměty a každodenním životem. Přijďte se inspirovat.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)