Prvouka pro druháky jinak

O čem seminář je?

Úkolem učitele základní školy je zajistit, aby vyučování bylo pro žáky co nejvíce atraktivní, přitažlivé a podnětné. Tento požadavek lze velmi úspěšně naplňovat prostřednictvím projektového vyučování, které svým komplexním pojetím předávání a získávání potřebných informací poskytuje celou škálu možností pro využití ve výuce na primární škole. V rámci semináře se na projektové vyučování zaměříme z pohledu prvoučného učiva a jeho možných vazeb k předmětům ostatním. Inspirací nám bude nově vytvořená učebnice Prvouky pro 2. třídu. Máte-li zájem, přijďte se inspirovat.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)