Výuka matematiky Hejného metodou po deseti letech

Seminář doporučujeme vyučujícím budoucích 2. tříd, kteří mají zkušenosti s výukou matematiky dle metody prof. Hejného.

O čem seminář je?

Koncepce výuky matematiky orientované na budování schémat se v učebnicích Nakladatelství Fraus objevuje více než deset let. Během této doby nasbírali autoři a redaktoři nejrůznější poznatky praktikujících učitelů. Jejich zkušenosti a podněty jsou nyní zapracovány do nové řady učebnic matematiky dle metody prof. Hejného, s níž Vás během semináře seznámíme. Vedle upravených matematických úloh jsou učebnice obohaceny o další možnosti individualizace ve výuce, sebehodnocení žáků a úlohy pro rychlé žáky. Přijďte se seznámit s novými učebnicemi matematiky pro 2. ročník!

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)