Youtube jako fenomén dnešní doby a možný zdroj informací o současné češtině

O čem seminář je?

Seminář v souvislosti se zájmem teenagerů o platformu Youtube představuje tento kanál jako jeden z možných řečových vzorů současných žáků. Připomíná znaky infotainmentu, propojení zábavy a informace, s nimiž se denně setkáváme, vymezuje pojmy jako blog, bloger, youtuber a vloger. Vybírá videa známých českých youtuberů a vlogerů, jež podrobně analyzuje z jazykového hlediska, ukazuje, které jazykové jevy přecházejí do jazyka mládeže a jak je možné krátká videa využít v hodinách českého jazyka.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím českého jazyka na 2. stupni ZŠ , VG a SŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)