Připravujeme pro Vás na září...

Webináře si u Vás získali tento školní rok velkou oblibu. Proto pro Vás již nyní připravujeme webináře na další školní rok. Sledujte naši nabídku a nezapomeňte se včas přihlásit. Pěkné prázdniny!

 

Autorský zákon ve vyučovacím procesu

Webinář nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností v oblasti aplikace autorského zákona, licenčních ujednání a citačních forem v prostředí školy, zejména pak při práci s interaktivními učebnicemi a webovými stránkami. Zaměřuje se na části zákona související s výukou, resp. učitelskou praxí, především na problematiku kopírování výukových materiálů. 

 

Ovládání a školní využití interaktivních učebnic Flexibooks

Účastníci webináře se naučí stahovat čtečku Flexibooks a spravovat webové prostředí platformy Flexibooks. Osvojí si nové funkce čtečky, které byly vyvinuty přímo pro práci ve školní třídě. Interaktivní učebnice Flexibooks však lze použít či upravit i mimo výuku. Se zřetelem na autorský zákon si účastníci osvojí nástroje na individualizaci interaktivních učebnic a vloží si do nich své vlastní výukové materiály.

 

Ovládání a školní využití vzdělávacího portálu Fred

Webinář přináší praktické tipy a metodické návody v oblasti práce se vzdělávacím portálem Fred. Provádí účastníky procesem registrace i nastavení profilu a následně vysvětluje ovládání všech funkcionalit portálu. Největší pozornost je věnována práci se vzdělávacími materiály v rámci knihovny Fred. Na webináři je rovněž představen modul přípravy výuky, v němž si účastníci vytvoří vlastní vyučovací jednotku, kterou následně mohou sdílet s kolegy či žáky v rámci modulu řízení výuky. Součástí webináře je i představení současně dostupných cloudových úložišť a jejich propojení s portálem Fred.