Vzdělávací programy DVPP

Pro učitele i širokou pedagogickou veřejnost nabízíme sérii vzdělávacích programů DVPP akreditovaných MŠMT, jež lze financovat z prostředků výzvy OP VVV – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Vypsané vzdělávací programy s možností online přihlášení


Kompletní nabídka vzdělávacích programů:

Bonus pro vás

Každý účastník semináře od nás získá roční licenci k používání online vzdělávacího portálu Fred nebo interaktivní učebnici Flexibooks dle vlastního výběru zdarma! Učitelé z Partnerských škol FRAUS mají nárok na slevu na kurzovném ve výši 25 %.


Co vám naše programy přinesou?

  • Seznámíte se se současnými trendy ve vzdělávání a novými didaktickými postupy
  • Odnesete si praktické tipy do výuky, protože semináře probíhají formou workshopů a praktických dílen s aktivním zapojením všech účastníků
  • Získáte dobré příklady z praxe, které se osvědčily a skutečně fungují
  • Budete mít příležitost sdílet zkušenosti s ostatními účastníky semináře
  • Najdete novou inspiraci do svých hodin


Kvalitní vzdělávací obsah

Vzdělávací programy připravujeme tak, aby pro vás byly maximálně přínosné a dobře využitelné ve vaší práci. Za každý vzdělávací program z naší nabídky ručí odborný garant. Ten zodpovídá za výběr lektora i kvalitu výukového obsahu, který spolu s lektorem sestavují. Vedle toho dohlíží garant na organizaci a průběh vzdělávacího programu. Jak lektoři, tak i odborní garanti jsou lidé, kteří mají bohaté zkušenosti s působením ve školství, znají jeho silné a slabé stránky a díky osobnímu kontaktu s učiteli i jejich potřeby a požadavky. Všichni účastníci programu obdrží certifikát o jeho absolvování. 
 

Kvalitní lektorský tým

Nabízené programy vedou naši lektoři, kteří jsou zkušenými odborníky v oblastech metodiky výuky cizích jazyků a metody CLIL, čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti. Všichni mají mnohaletou praxi se vzděláváním pedagogických pracovníků.