DVPP pro pedagogy MŠ

Práce s dvouletými dětmi v prostředí běžné mateřské školy

Vzdělávací program reaguje na stále častější požadavek společnosti zařazovat děti mladší tří let do institucionální výchovy a vzdělávání v běžných mateřských školách. Nabídneme vám širokou škálu témat jak teoretického, tak také praktického charakteru. V úvodním bloku se seznámíme s legislativními a kurikulárními požadavky na výchovu a vzdělávání dvouletých dětí v prostředí běžné mateřské školy. V další části vzdělávacího programu se budeme zabývat vývojovou psychologií a zdravovědnými aspekty výchovy s akcentem na specifika dvouletých dětí. Zaměříme se rovněž na problematiku adaptace dítěte na školní prostředí a spolupráci rodiny a školy při výchově a vzdělávání dvouletých dětí. Představíme si metody a praktické náměty pro práci s dvouletými dětmi.

PROGRAM

 • Úvod do problematiky – legislativní a kurikulární požadavky na výchovu a vzdělávání dvouletých dětí
 • Specifika psychomotorického vývoje dvouletých dětí
 • Spolupráce rodiny a školy při výchově a vzdělávání dvouletých dětí
 • Zdravovědné aspekty výchovy a vzdělávání dvouletých dětí
 • Metody a formy práce s dvouletými dětmi
 • Praktické náměty pro práci s dvouletými dětmi

CO SE NAUČÍTE

 • Aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti na svém pracovišti
 • Znát specifika tělesného, pohybového, kognitivního i emocionálně-sociálního vývoje dvouletých dětí
 • Nastavit spolupráci s rodiči, která usnadní adaptaci dítěte na školní prostředí
 • Vytvořit zázemí splňující hygienické a bezpečnostníé požadavky kladené na výchovu a vzdělávání dvouletých dětí v prostředí běžné mateřské školy
 • Využívat metody a formy práce s dvouletými dětmi

ROZSAH VÝUKY
24 hodin

KOMU JE PROGRAM URČEN
Pedagogům mateřských škol a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení

LEKTORKY
PhDr. Jitka Petrová, Ph.D., Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., PaedDr. et Mgr. Marie Chrásková, Ph.D., Hana Vodáková

CENA
7 000 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.