Mgr. Irena Bušová

Mgr. Irena Bušová

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě. Je učitelkou 1. stupně na základní škole ve Valašském Meziříčí. Ráda uplatňuje projektové vyučování s prvky zážitkové pedagogiky a postupy rozvíjející čtenářskou gramotnost. Absolvovala řadu kurzů a seminářů zaměřených na vyučování matematiky podle Hejného metody, kterou používá od roku 2011.

Nabídka sekce: O nás