Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

lektor

Vystudovala pozemní stavitelství, historii a pedagogiku. Vyučovala na základních a středních školách v Brně a Praze, působila v oblasti výchovy ve volném čase, spolupracovala na rozhlasových pořadech pro děti a mládež. V současnosti pracuje na katedře filozofie a občanské výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, kde se zabývá didaktikou společenskovědních oborů. Vydala několik učebních textů pro různé typy škol, je autorkou odborných textů zabývajících se vyučováním vlastivědy a prvouky.

Nabídka sekce: O nás