Mgr. Jana Tomšíková

Mgr. Jana Tomšíková

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Několik let vyučovala na Základní škole v Černošíně a ve Stříbře a od roku 2005 pracuje v Nakladatelství Fraus jako odborná redaktorka tištěných i elektronických produktů. Podílela se na tvorbě celé řady učebnic, spolupracovala s profesionálními autorskými týmy, redakčně vedla učebnicový projekt matematiky prof. Hejného a redigovala projekt Matematika se Čtyřlístkem. V současné době se zabývá také otázkou nevázaného písma. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce matematiky pro 1. stupeň ZŠ.

Nabídka sekce: O nás