Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.

lektor

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, v sekci didaktiky na katedře anglického jazyka. Poskytuje odborné konzultace a školení týkající se metody CLIL v praxi. Podílí se na tvorbě výukových materiálů využívajících tuto metodu. Po dokončení magisterského studia na ZČU v Plzni vyučovala na základní škole v Belgii, v Brugách. V Belgii, na univerzitě KU Leuven, také absolvovala doktorské studium v oboru anglická lingvistika. Zmapovala výuku CLIL ve spojení s rozvojem slovní zásoby a výukových strategií. Barbora Benešová pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích, publikuje odborné články zaměřené na problematiku CLIL a připravuje praktické semináře a školení týkající se inovací ve výuce anglického jazyka, didaktiky anglického jazyka a metody CLIL.

Nabídka sekce: O nás