Mgr. Jana Čadová

Mgr. Jana Čadová

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Své dlouholeté zkušenosti z výuky na ZŠ nyní zúročuje jako metodik angličtiny a školitel. Od roku 2001 je členkou AMATE - profesního sdružení metodiků. O rok později začala působit na katedře jazykové výuky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Praha jako lektor a metodik rozšiřujícího studia angličtiny. Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Cambridge University Press. V roli metodika působila v řadě projektů: Metodika v anglickém jazyce - CLIL (VEDU Jihlava, 2012-2014), Jazykový rozvoj pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy (MUVS ČVUT, 2012-2013), Vzdělání 21 (Fraus, 2011), Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na ZŠ (ABSOLUTE o.s., 2011) aj. Od roku 2013 vede metodické semináře Didaktického studia cizího jazyka (angličtiny) v NIDV a VISK.

Nabídka sekce: O nás