Mgr. Jana Tvrzníková

Mgr. Jana Tvrzníková

lektor

Vystudovala bakalářský obor Učitelství němčiny pro základní školy na Univerzitě Pardubice a magisterský obor Německý jazyk a literatura na FF Masarykovy univerzity v Brně. Ve Velké Británii absolvovala jednoleté studium Certificate in Child Care Education (CCE), Salisbury College. Několik let pracovala jako učitelka němčiny na gymnáziu, zároveň redakčně spolupracovala s časopisy JUMA a TIP, se Spolkem germanistů a učitelů němčiny (SGUN) v Praze a s Mezinárodním spolkem učitelů němčiny ve Švýcarsku. Po stipendijním pobytu na Univerzitě v Regensburgu působila po dobu jednoho roku jako dobrovolnice na Waldorfské škole „Camphill Community“ – Hermanus, Jihoafrická republika. V současné době je učitelkou němčiny a angličtiny na základní škole v Praze, kde se aktivně podílí na přípravě německých letních táborů pro děti a mládež v Německu, Holandsku a České republice. Je spoluautorkou učebnicové řady němčiny pro 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií Deutsch mit Max neu + interaktiv.

Nabídka sekce: O nás