PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.

PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.

lektor

Je absolventkou Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako učitelka na 1.stupni ZŠ. V roce 2000 byla vyhlášena nejlepší učitelkou základní školy MČ Praha 4 a v roce 2013 MČ Prahy 3. V současné době vykonává funkci zástupkyně ředitele na základní škole a externě spolupracuje s katedrou českého jazyka na PedF UK, kde se zaměřuje na didaktiku českého jazyka pro 1.stupeň. Zkušenosti uplatňuje jako odborná konzultantka, autorka a lektorka.

Nabídka sekce: O nás