PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

lektor

Absolvovala studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy a německý jazyk pro 1. stupeň základní školy a obor Učitelství pro mateřské školy. Od roku 2007 pracuje jako odborná asistentka na Katedře primární a preprimární pedagogiky PdF UP v Olomouci. Ve své práci propojuje poznatky z preprimární a primární pedagogiky, zaměřuje se na pedagogickou diagnostiku a didaktiku přírodovědných předmětů. Má dlouholetou praxi jako vedoucí zájmových kroužků pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Nabídka sekce: O nás