Lektoři

Mgr. Zdeňka Dudová

lektor

Ve školství pracovala v různých pozicích, jako asistentka integrovaných žáků či vychovatelka školní družiny, a v současnosti pracuje jako učitelka 1. stupně ZŠ. Má zkušenosti jako externí mentorka, je certifikovanou učitelkou RWCT a lektorkou Kritického myšlení. Pro Kritické myšlení má slabost, protože vidí, jak pozitivně působí na žáky i učitele. V posledních letech se specializuje na tvořivé psaní. Věnuje se jeho zavádění již od počátku školní docházky, ve výuce dává prostor formátu dílny psaní, který neustále zkoumá a inovuje.

RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.

lektor

Vystudoval učitelství matematiky a fyziky pro střední školy na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Je také absolventem oboru pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2006 působí jako vědecký pracovník a odborný asistent na MFF UK, od roku 2016 je zástupcem vedoucího katedry didaktiky fyziky na MFF UK. Vyučuje jak fyzikální a matematické, tak didaktické a pedagogické předměty. Publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech, vystupuje před domácím i mezinárodním publikem. Je členem redakční rady časopisu Pedagogická orientace. Vyučoval na Gymnáziu v Praze 6, ulice Nad Alejí a na Soukromém reálném gymnáziu Přírodní škola, s nímž dále spolupracuje. Věnuje se propagaci a popularizaci fyziky. Vede semináře pro učitele fyziky a matematiky, dlouhodobě spolupracuje s Akademií věd České republiky a Českou školní inspekcí.

Milena Caba

lektor

Máster en Lingüística Aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera por la Universidad de Jaén, profesora acreditada por el Ministerio de Educación checo y por la Organización del Bachillerato Internacional. 15 años de experiencia docente trabajando con niños, adolescentes y adultos en diferentes contextos educativos en México, Indonesia, Estados Unidos y la República Checa. Ha colaborado en la creación de manuales de enseñanza. También ha impartido talleres sobre didáctica para profesores en la Asociación de Profesores de Español AUŠ-APE y en el Instituto Cervantes de Praga.

Fernando Tabernero

lektor

Licenciado en Filología Hispánica, Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español Lengua Extranjera y Máster en edición. En España fue docente en diversas academias y en el ámbito internacional desarrolló su actividad académica en diferentes contextos educativos: escuela primaria Paul Bert, Université Bordeaux Montaigne, I.U.T. Tech. De Co, Escuela de comercio Kedge y el Instituto Cervantes de Burdeos donde, además de labor docente ejerció como miembro y presidente de tribunal de los exámenes DELE y participó en la creación e impartición de talleres para la formación de profesores. Compaginó la docencia con la creación y la cogerencia de la librería Contraportada en Burdeos, donde organizaba actividades relacionadas con la enseñanza del español y la literatura. En el ámbito editorial trabajó como asesor didáctico de Edelsa y ha colaborado con otros grupos editoriales.Ha publicado diversos artículos sobre didáctica, es autor de materiales de ELE y tiene amplia experiencia como formador de profesores. Actualmente es Asesor Didáctico de las editoriales Edelsa y Anaya ELE.

Mgr. Natálie Bardounová

lektor

Vystudovala obor učitelství anglického jazyka a dějepisu pro 2. stupeň základní školy na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracovala jako lektorka angličtiny na jazykových školách v Českých Budějovicích a v Plzni. Od roku 2001 je učitelkou na Základní škole v Dobřanech. Lektorsky se věnuje výuce dějin na základní škole.

Mgr. Veronika Nespěšná

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě, obor učitelství pro 1. stupeň. Na základní škole několik let vyučuje žáky 1.–3. tříd. Do výuky zapojuje moderní výukové postupy – převážně konstruktivistický – a aktivně pracuje s IT technologiemi. Čtvrtým rokem také vyučuje matematiku profesora Hejného.

Nabídka sekce: O nás