Šablony MŠMT pro MŠ a ZŠ I

Připravili jsme pro vás nabídku dlouhodobých vzdělávacích programů DVPP. Vzdělávejte se v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, metodiky výuky cizích jazyků a metody CLIL.

Všechny semináře FRAUS

Semináře pro učitele

Interaktivní dopravní výchova pro 2. stupeň ZŠ
NYNÍ ZDARMA!

Chybí vaší škole systematická výuka dopravní výchovy? Přijďte na seminář, který pro vás připravilo Nakladatelství Fraus a BESIP. Naučíte se pracovat s novými materiály s doložkou MŠMT. Objevíte možnosti elektronické učebnice doplněné o interaktivní cvičení, hry a tisknutelné pracovní listy. Naučíte se materiály využít při práci ve škole i při procvičování doma. Seznámíte se také s příručkou učitele, která obsahuje i řešení pracovních aktivit. Vše si procvičíte na zapůjčených počítačích. ...

(Ne)bojme se pravopisu

Seminář je určen pro učitele 2. stupně ZŠ, kteří přemýšlejí o zatraktivnění pravopisného učiva. Abychom žáky tímto učivem zaujali a jeho procvičování pojali zajímavěji, musíme se nejprve krátce podívat do historie pravopisu a na jeho principy, z kterých budeme vycházet. Následně nabídneme množství aktivit využitelných při práci s pravopisným učivem v hodinách českého jazyka. Oporou nám budou ukázky z učebnic nové generace českého jazyka Nakladatelství Fraus. ...

Komunikační a slohová výchova aneb Jak rozvíjet komunikační činnosti v praxi

Na semináři se seznámíte se zásadami rozvoje produktivních komunikačních činností a dovedností. Získáte náměty, jak zvyšovat úroveň psaného i mluveného projevu žáků na 1. stupni ZŠ. Seminář bude rovněž zaměřen na receptivní komunikační činnost žáků a nabídne náměty, jak rozvíjet aktivní naslouchání a čtení s porozuměním. Přiblížíme vám současné pojetí výuky komunikační a slohové výchovy a nabídneme několik tipů ke zpestření nejen hodin českého jazyka. ...