Semináře FRAUS

Vybírejte z aktuální nabídky našich odborných seminářů. Seznámíte se různými výukovými metodami a novými trendy. Získáte řadu praktických doporučení a osvědčených tipů do svých hodin. Naučíte se pracovat s moderními výukovými materiály, informačními technologiemi a vzdělávacími aplikacemi. Zvýšíte tak svou odbornost a přinesete do svých hodin nové podněty.

Semináře s akreditací MŠMT splňují požadavky vyplývající z podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Úhradu nákladů spojených s jejich absolvováním včetně účastnického poplatku je možné čerpat z účelově vázaných finančních prostředků školy pro program DVPP.