Hledáte nové nápady do výuky?

Připravili jsme pro Vás podzimní nabídku seminářů a konferencí. Přihlaste se včas a nezmeškejte příležitost načerpat nové poznatky a zkušenosti.

Všechny semináře FRAUS

Semináře pro učitele

Interaktivní dopravní výchova pro 2. stupeň ZŠ

Chybí vaší škole systematická výuka dopravní výchovy? Přijďte na seminář, který pro vás připravilo Nakladatelství Fraus a BESIP. Naučíte se pracovat s novými materiály s doložkou MŠMT. Objevíte možnosti elektronické učebnice doplněné o interaktivní cvičení, hry a tisknutelné pracovní listy. Naučíte se materiály využít při práci ve škole i při procvičování doma. Seznámíte se také s příručkou učitele, která obsahuje i řešení pracovních aktivit. Vše si procvičíte na zapůjčených počítačích. ...

(Ne)bojme se pravopisu

Seminář je určen pro učitele 2. stupně ZŠ, kteří přemýšlejí o zatraktivnění pravopisného učiva. Abychom žáky tímto učivem zaujali a jeho procvičování pojali zajímavěji, musíme se nejprve krátce podívat do historie pravopisu a na jeho principy, z kterých budeme vycházet. Následně nabídneme množství aktivit využitelných při práci s pravopisným učivem v hodinách českého jazyka. Oporou nám budou ukázky z učebnic nové generace českého jazyka Nakladatelství Fraus. ...

Komunikační a slohová výchova aneb Jak rozvíjet komunikační činnosti v praxi

Na semináři se seznámíte se zásadami rozvoje produktivních komunikačních činností a dovedností. Získáte náměty, jak zvyšovat úroveň psaného i mluveného projevu žáků na 1. stupni ZŠ. Seminář bude rovněž zaměřen na receptivní komunikační činnost žáků a nabídne náměty, jak rozvíjet aktivní naslouchání a čtení s porozuměním. Přiblížíme vám současné pojetí výuky komunikační a slohové výchovy a nabídneme několik tipů ke zpestření nejen hodin českého jazyka. ...