Konference pro učitele 1. stupně

Objednat

ZOBRAZIT PROGRAM KONFERENCE

OBČERSTVENÍ A NÁPOJE JSOU ZAHRNUTY V CENĚ KONFERENCE.

O čem konference je?

Přijďte načerpat inspiraci a nové podněty do své pedagogické praxe na tradiční podzimní konferenci Nakladatelství Fraus. Připravili jsme pro vás pestrou nabídku seminářů a dílen napříč obory. Dozvíte se, jak pracovat s metodami dramatické a literární výchovy ve výuce hudební výchovy, jak uchopit projektové vyučování v prvouce nebo jak pojmout dílnu psaní na 1. stupni. Chcete se zdokonalit ve výuce matematiky? Zapište se na některý z workshopů Evy Bomerové a Jitky Michnové. Zajímají vás nápady a tipy do výuky gramatiky či finanční gramotnosti nebo se chcete inspirovat, jak využít elektronické materiály ve výuce? V tom případě navštivte právě tyto semináře. Máte zájem získat více informací ohledně talentu dětí či aspektů sociální a emoční zralosti pro učitele? Přihlaste se na semináře Jiřího Haldy. Věříme, že si všichni vyberete. ** V ceně účastnického poplatku je zahrnuto i stravování po dobu konference. Máte-li zájem o vegetariánský oběd, napište do 12. 11. 2018 na adresu cardova@fraus.cz.

Blok č.1 : 17.11. 09:30 - 11:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Jiří Halda Anotace

V současné společnosti děti dynamicky a často bez omezení konzumují nesrovnatelně větší množství informací než kdy dříve, užívají technické vymoženosti a jsou pod vlivem stále většího množství lákadel a dalších rizik. Rizik zahlcení dětského mozku (a především jednostranného zahlcování), který v moderní době nepozbývá potřeby vyvíjet se harmonicky a systematicky, je zkrátka příliš mnoho. Odborníci opakovaně upozorňují na fakt, že zahlcení racionální a kognitivní roviny vývoje mozku významně ovlivňuje a brzdí vývoj v emotivní a sociální oblasti. Přijďte se seznámit s významem zralosti osobnosti nejen pro efektivitu učení, ale především pro další harmonický vývoj a rozvoj motivace. Je třeba, aby se tyto informace dostávaly k rodičům a zralost a příprava dítěte na školu byla společnou prací. Osvětu a poradenskou činnost pedagogů rodiče často podceňují – tento seminář si klade za cíl podpořit pedagogy v jejich snaze.

zavřít
Nápadník nejen do hodin finanční gramotnosti Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Jan Horák Anotace

Hledáte inspiraci, jak uchopit téma finanční gramotnosti na 1. stupni? Tak právě pro vás je tento seminář určen. Ukážeme si zajímavé pracovní listy a jejich využití v praxi. Seznámíme se také s aktivitami, které budeme moci využívat k prohlubování geometrického učiva (např. skládanky, prostorové práce, orientace ve čtvercové síti apod.). Představíme si zásobu aktivit pro rozvíjení představivosti. V rámci semináře získáme náměty na praktické činnosti, které můžeme zařadit do výuky finanční gramotnosti. Některé aktivity si společně vyzkoušíme.

zavřít
Od příběhu s dětským hrdinou k dramatické akci Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. MgA. František Oplatek Anotace

Zajímáte se o atraktivní metody v hodinách češtiny a hledáte pro své děti vhodné metody pro porozumění čteného textu? Tak právě pro vás je tento seminář určen. Na základě práce s populární dětskou knihou Kouzelná baterka si metody dramatické výchovy představíme jako prostředek k rozvíjení čtenářských strategií, a to přímým prožitkem skrze fyzické jednání. Tyto metody jsou přístupné všem dětem, neboť vycházejí ze spontánní a přirozené dětské hry a nelimitují žáky s technickými čtenářskými obtížemi. Ukážeme si, jak zprostředkovat porozumění čteného textu na základě vlastní zkušenosti a kladných emocí.

zavřít
Dílna psaní pro 1. stupeň – 1. část Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Dudová Anotace

V této dílně vám nabídneme ucelený systém výuky, díky kterému žáci získají dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, jež chtějí sdělit ostatním. Základy dílny psaní jsou převzaty ze zahraniční odborné literatury, zvláště od Jennifer Jacobson, autorky knihy No More „I´ m Done!“. Dílna psaní je určena těm, kteří se věnují tvořivému psaní dětí a hledají způsob, jak jim tuto činnost nabízet pravidelně. Pozn.: NA DÍLNU PSANÍ 1 NAVAZUJE DALŠÍ ČÁST SEMINÁŘE V NÁSLEDUJÍCÍM BLOKU.

zavřít
Jak na Sousedy Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Eva Bomerová Anotace

Častá otázka v souvislosti s výukou od zkušenosti k pojmu: Budou děti umět počítat? Na této dílně budeme hledat odpověď. Společně budeme řešit úlohy, které cílí na mnohé počítání zpaměti, a zároveň diskutovat přidanou hodnotu, jíž se tyto úlohy liší od standardních sloupečků. V prostředí Sousedů spolu sousedí určitá čísla, která dohromady splňují jednu nebo více podmínek. Při řešení Sousedů vedle mnohého počítání děti objevují vztahy mezi čísly a různé finty, díky kterým získávají vhled do základní vazby aritmetiky, a sice vztahu mezi sčítáním, součtem, odčítáním a rozdílem. Prostředí provází děti od 1. třídy až na druhý stupeň.

zavřít
Projektové vyučování v prvouce Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Petrová Ph.D. Anotace

Připravujete pro své žáčky projekty ve vyučování? Tento typ vyučování je v současné škole velmi oblíbenou výukovou metodou, neboť umožňuje uplatnit žákovu aktivitu, rozvíjí jeho myšlení a řeší se v něm problémy každodenního života. Na semináři se seznámíme s podstatou projektového vyučování. Na podkladě naší nové učebnice Prvouky si prakticky vyzkoušíme, jak lze aplikovat projektové vyučování v prvouce v 1. třídě základní školy. Podíváme se nejen do prvouky, ale i na to, jak provázat projekt i s jinými předměty a každodenním životem. Přijďte se inspirovat.

zavřít

Blok č.2 : 17.11. 11:30 - 13:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Hra Sova (Myslím si) Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Eva Bomerová Anotace

V této dílně se seznámíme s hrou Sova a jejími variantami vzešlými z praxe, které umožní, aby se do aktivity zapojila naprostá většina dětí. Vyzkoušíme si, jak lze hru gradovat vzhledem k věku a zkušenostem dětí. Hra má děti nejen naučit efektivně se ptát na vlastnosti věcí, čísel a geometrických objektů, přesně argumentovat, vyhodnocovat odpovědi a evidovat je, hledat nejvýhodnější strategie, ale rovněž výrazně napomáhá při organizaci další skupinové práce. Učí děti vzájemnému respektu a pomoci jeden druhému. Pomáhá při přerodu vnější motivace v motivaci vnitřní. Přijďte si tuto hru vyzkoušet.

zavřít
Gramatika v českém jazyce hravě Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Vítězslava Tejkalová Anotace

Chcete gramatiku učit netradičním způsobem? Rádi byste upustili od výkladu a aktivně zapojili do procesu učení samotné žáky? V semináři se seznámíte s metodami, které využijete nejenom ve výuce českého jazyka. V jedné z modelových lekcí se budeme zabývat psaním bě, pě, vě, mě... Tento gramatický jev budeme nejenom vizualizovat, ale i upevňovat písemným záznamem a vyhledávat v jednoduchém textu. Jednoduchou metodou zároveň podpoříme čtenářskou gramotnost žáků. Obsahem další modelové lekce budou vyjmenovaná slova a méně známá slova příbuzná. Vyzkoušíme si metody, které učí žáky hledat v textu podstatné informace, odlišit je od vedlejších a budovat vlastní strukturu získaných informací. Pokusíme se vytvořit model kooperativní práce, v němž se žáci zábavnou formou učí od sebe navzájem. Součástí lekce bude ukázka zajímavých ověřených textů, které zábavnou formou podporují zájem žáků.

zavřít
Talent a jeho základní atributy Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Jiří Halda Anotace

Každý živě narozený jedinec (mimo existující výjimky) má potenciál k rozvoji a potenciál k tomu, aby sociálně uspěl. Vlivy prostředí (především nejbližší rodiny) ale významně rozhodují o tom, zda a jak talent bude nebo nebude rozvinut a úspěšně realizován. Tento seminář má inspirovat ty, kteří s dětmi pracují, v tom, jaké atributy talent má, jak je rozvíjet a propojovat. Je o inspiraci formální – školské, ale také neformální – rodičovské. A samozřejmě o školské roli korekční – vlivu profesionálních rad na rodičovské počínání. Cílem semináře je inspirace – většinu atributů rodiče a zejména pedagogové spontánně rozvíjejí. Jen je třeba diferencovat prostředí – umět rozlišit, co má ovlivňovat formální a co neformální prostředí, a být si vědom vlastní zodpovědnosti.

zavřít
Nápady a aktivity podporující rozvoj čtenářství Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Jan Horák Anotace

Čtenářství, čtenářská dílna, čtení s porozuměním. Určitě i vy se snažíte v hodinách nejen českého jazyka s těmito tématy pracovat. A chcete-li získat zajímavé nápady, tipy, podněty, jak podpořit rozvoj čtenářství u dětí, jste na tomto semináři správně. Jeho účelem je vybavit učitele zásobou nápadů a aktivit, kterými mohou žákům čtenářství přiblížit a zajímavě podat. Představíme si také projekty, jež nabízejí spolupráci s místními knihovnami či využití školních knihoven. Vyzkoušíme si aktivity s některými materiály, které můžete použít i s vašimi žáky.

zavřít
Dílna psaní pro 1. stupeň – 2. část Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Dudová Anotace

Ve druhé části dílny psaní se zaměříme na jednotlivé kroky procesu psaní, jimiž jsou motivace, příprava, plánování, první verze, přepracování, redigování a korektury publikace. Na semináři zhlédneme komentované video, budete mít možnost prohlédnout si autentické práce žáků a diskutovat o nich. Podmínkou účasti na druhé části dílny psaní je absolvování její první části v předchozím bloku.

zavřít
Autobus Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Michnová Anotace

Prostředí Autobusu přivádí děti k tomu, aby se vyznaly v různých tabulkách a harmonogramech, rozuměly souvislostem v jednotlivých oknech apod. Děti budou zároveň tabulky a harmonogramy tvořit a vhodně je používat. Celé to začíná jízdou autobusem. Od počáteční hry se děti dostávají do situací, kdy dopočítávají data v tabulce, dotváří ji a data dohledávají. Na semináři si společně vyzkoušíme řadu úloh včetně dovednosti, jak prostředí Autobusu zavést ve školní třídě.

zavřít

Blok č.3 : 17.11. 14:00 - 15:30

Název semináře Vhodný pro Lektor
Aktivizující výukové metody na 1. stupni základní školy Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Petrová Ph.D. Anotace

Také chcete, aby byli současní žáci na primární škole připraveni pro práci a život v soudobé společnosti? K tomu je třeba rozvíjet širokou škálu vlastností, zejména pak aktivitu, samostatnost, angažovanost, tvořivost, schopnost soustředění a samostatnost myšlení, rozhodování a jednání, schopnosti prezentovat a obhájit vlastní názory. Samozřejmě také dovednost aplikovat poznatky v praktickém životě. Tato škála ve svém celku tvoří jejich osobnost. V semináři se prakticky seznámíme s řadou aktivizujících metod, které můžeme jako učitelé využít k naplnění tohoto požadavku již ve výchovně-vzdělávacím procesu na primární škole.

zavřít
Ilustrace jako nástroj k rozvoji čtenářství Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Dudová , Mgr. Vítězslava Tejkalová Anotace

Jak naučit děti lépe porozumět textu pomocí práce s ilustracemi? Jak udělat hodinu zábavnější a zajímavější? Jak získat pozornost žáků a zlepšit kvalitu výuky? To vše společně odhalíme během dvou praktických lekcí. V nich prohloubíme význam textu pomocí ilustrací, ujasníme si propojení psané a mluvené řeči a prozkoumáme souvislosti mezi obsahem ilustrace a textu.

zavřít
Simulovaná hodina Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Michnová Anotace

Častým problémem učitelů bývá, jak zařídit, aby ve škole pracovaly různé typy dětí většinu času vyučovací hodiny. V této dílně se ponoříme do role dětí a prožijeme aktivitu, která nabízí jedno z řešení tohoto problému. Následně budeme diskutovat, jaké další možnosti máme, aby se nám dařilo zapojit co nejvíce dětí po co nejdelší čas.

zavřít
Metody dramatické a literární výchovy ve výuce hudební výchovy Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. MgA. František Oplatek Anotace

Hledáte cestu k zajímavé a zábavné výuce hudební výchovy? Chcete se inspirovat tím, jak hudební výchovu propojit s metodami výchovy dramatické a literární? V průběhu semináře se na základě příběhu inspirovaného pohádkou severoamerických indiánů seznámíme se základními technikami dramatu vhodnými k využití v hodinách hudební výchovy. Tyto aktivity obohatíme o hudební rozměr – vokální činnosti, vnímání zvuků a rytmů, instrumentální improvizaci apod. Prostřednictvím praktických činností si ukážeme náhled na provázanost metod i cílů všech tří estetických předmětů pomocí společného prožitku.

zavřít
Inspirace do výuky aneb Nebojme se techniky Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Lenka Pastorová Anotace

Hledáte možnosti, jak oživit výuku? Kdy a jak správně zařadit elektronické materiály do hodiny? Zajímají vás tipy na práci vašich žáků ve skupinkách? Přijďte se podívat, jak takové skupiny vytvářet, jak je měnit, jak v nich využívat elektronické materiály tak, aby byly smysluplným motivačním prvkem výuky. Na semináři si také ukážeme vzdělávací a procvičovací portál Škola s nadhledem a nápady, jak tento portál využívat.

zavřít

Objednejte si účast na konferenci

Brno

Konference pro učitele 1. stupně

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

Zemědělská 173/29 Brno

Datum konání:
17.11.2018 - 17.11.2018
Čas konání:
08:00 - 16:00
Hodinová dotace:
6 x 45 minut
Konec přihlášek:
12.11.2018
Maximální kapacita:
100
Počet volných míst:
32
Vaše cena:
990 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

990 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Akreditováno

MŠMT

Komu je konference určena?

Učitelé 1. stupně ZŠ

Objednejte si konferenci
Objednat
Konferenci
připravují
Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová Konzultant(ka)

e-mail: cardova@fraus.cz

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová
Konzultant(ka)

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce.

zavřít
Pavla Koukolová

Pavla Koukolová Administrátor(ka)

e-mail: koukolova@fraus.cz

tel.: +420377338811

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová
Administrátor(ka)