Konference pro učitele 1. stupně

Objednat

O čem konference je?

BRNO - Zveme vás na tradiční podzimní konferenci pro učitele 1. stupně. Čeká vás velké množství zajímavých dílen a přednášek nabízejících různorodé možnosti, jak učit poutavě a efektivně. Chcete se dozvědět, jak co nejlépe využít práci s ilustracemi v učebnici? Přihlaste se na seminář Veroniky Matějkové. František Oplatek vám ukáže, jak děti motivovat k práci s poezií. Jitka Michnová vám nabídne nové poznatky ve výuce matematiky, které jsou však využitelné ve výuce obecně. A na slovní úlohy se můžete podívat blíže s Evou Bomerovou. Pokud chcete zajímavé nápady na práci s mapou, doporučujeme seminář Kateřiny Gorčíkové. Čtení s porozuměním v přírodovědných tématech se bude věnovat seminář Ivy Frýzové. Jak na tandemovou výuku v angličtině, si ukážeme na semináři Markéty Hulánové a Adély Frimlové. Zajímá vás téma programování pro děti a s dětmi? Navštivte tedy seminář Lenky Pastorové. Potřebujete co nejlépe poznat svoji třídu? Seminář Empaťák Kateřiny Vaňkové vám určitě napoví a doporučí mnoho aktivit k tomuto tématu. Tématu mediální výchovy, fake news a tomu, jak se správně orientovat na sociálních sítích, se bude věnovat Vojtěch Bruk. Zacvičit si s balančními pomůckami a inspirovat se můžete s Renatou Turkovou. **V ceně účastnického poplatku je zahrnuto i stravování po dobu konference.

Blok č.1 : 09.11. 09:30 - 11:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Inspiromat s MATT the Bat aneb Jak na tandemové vyučování v hodině angličtiny učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Markéta Hulánová , Mgr. Adéla Frimlová Anotace

„Children are like sponges, let´s pour them!“ Pojďte si s námi prožít seminář s ochutnávkou aktivit a tvůrčích činností do hodin anglického jazyka, nebo jen tak pro ranní kruh či na zahřátí. Využijme neuvěřitelné schopnosti dětí učit se cizímu jazyku a podpořme je v různých typech učení. Jak na to? Vyzkoušíme si, jak rozpohybovat i oživit hodiny angličtiny různými formami práce. Ukážeme si, jak přínosné je tandemové učení v diferencované skupině a jak ho využít při výuce angličtiny u dětí 1. a 2. třídy.

zavřít
Nápady k rozvoji čtení s porozuměním v přírodovědných tématech učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Iva Frýzová Anotace

Také máte předmět přírodověda zaškatulkován víceméně jako práci s přírodninami a jejich poznáváním? Ale při poznávání přírody a jejích zákonitostí se nevyhneme práci s textem, ať již při vyhledávání, srovnávání, či zaznamenávání informací. Během našeho semináře si ukážeme, jak vytvořit zajímavé úlohy pro žáky propojující přírodovědná témata a současně rozvíjet čtení s porozuměním a přírodovědnou gramotnost. Nebudeme si tedy o přírodě číst, ale s pomocí textů o přírodě bádat.

zavřít
Ranní dávka chemtrails učitelé 1. stupně ZŠ Bc. Vojtěch Bruk Anotace

Seminář je určen všem, kteří se zajímají se o mediální gramotnost. „Ukažte člověku manipulaci, a vzděláte ho na den. Naučte ho manipulaci odhalovat, a vzděláte ho na celý život.“ Takto se snažíme přistupovat k mediální gramotnosti. Na semináři se dozvíte, jak se vyznat v dnešním složitém světě manipulací na sociálních sítích a v médiích. Nezůstane však pouze u popisu současné situace, ale postupně zjistíme i něco o nejnovějším trendu takzvaných DEEPFAKE videí. Podíváme se také za oponu, jak vlastně všechny ty hoaxy, fake news a konspirace fungují a jak jsou provázané s novodobou propagandou. To vše v neutrální podobě a bez zbytečného ukazování prstem. Jde o samotné techniky manipulací.

zavřít
Jak na slovní úlohy? učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Eva Bomerová Anotace

Proč mají děti se slovními úlohami problémy? Jak jim předcházet? Jaké metody zvolit, aby děti řešily slovní úlohy s porozuměním? Odpovědi budeme hledat na tomto semináři prostřednictvím řešení úloh (statických i dynamických, s antisignálem, se zlomky, o věku, o pohybu), analýzy žákovských řešení nebo práce s chybou. Seznámíme se s účinnými metodami pro práci se slovními úlohami, které rozvíjí tvořivé myšlení. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech z praxe.

zavřít
Hlasová výchova a hlasová hygiena nejen v hodinách hudební výchovy učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. MgA. František Oplatek Anotace

Náš hlas je nejen projevem naší individuality a osobnosti, ale také jedinečným nástrojem komunikace se světem. Jeho správné, účinné a zároveň bezpečné používání však bývá často podceňováno. Jak zprostředkovat žákům hlasový rozvoj v hodinách (nejčastěji hudební výchovy) hravou formou prostřednictvím konkrétních představ a tvořivých aktivit? Jak si osvojit zásady správného dýchání, hlasotvorby, rezonance a artikulace? Jak pečovat o svůj hlas tak, aby pro žáky, ale i pro nás pedagogy představoval skutečně osobitý, efektivní a účinný nástroj? Praktická dílna poskytne inspiraci a nabídku aktivit všem učitelům, kteří si uvědomují důležitost hlasového rozvoje.

zavřít

Blok č.2 : 09.11. 11:30 - 13:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Vyučování od zkušenosti k pojmu učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Eva Bomerová Anotace

Seminář je určen účastníkům, kteří se zabývají otázkou „V čem je vyučování od zkušenosti k pojmu (tzv. Hejného metodou) vlastně jiné? Proč se o něm nyní tak mluví?“ Seminář je koncipován pro ty, kteří chtějí získat úvodní vhled do dané problematiky, seznámit se s možnostmi, které tento způsob výuky nabízí, a vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Součástí semináře bude diskuse nad konkrétními situacemi, ukázky žákovských řešení a jejich analýza a videoukázky z hodin s rozborem. V průběhu diskuse budou mít účastníci dostatek prostoru ke sdílení svých zkušeností.

zavřít
Když mapy vypráví učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Kateřina Gorčíková Ph.D. Anotace

Jaké příběhy v sobě ukrývá mapa? Jaká tajemství může odhalit pozornému čtenáři? A jak se v ní naučit číst? Čtení v mapě je základní dovednost, kterou bychom měli rozvíjet již u dětí. Vyzkoušíme si praktickou práci s mapou blízkého okolí v prostředí třídy i v terénu, ukážeme si zdroje papírových i elektronických map vhodných pro výuku vlastivědy a propojíme práci s mapou s využitím v reálném životě.

zavřít
Geometrie pro nejmenší učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Michnová Anotace

Přemýšlíte o tom, jak nejlépe uchopit práci v geometrických prostředích určených nejmenším školákům (1. a 2. ročník)? Společně nahlédneme do prostředí krychlových staveb, deček, dřívek, parket, geodesek, švadlenky, cyklisty či vlakových linek. Všimneme si i měření a souměrnosti. Naším cílem však nebude proniknout zcela do konkrétního prostředí, ale ujasníme si zde, k jakým geometrickým závěrům děti s úlohami dochází a které pojmy díky úlohám začnou používat.

zavřít
Do světa poezie tvořivě a zábavně učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. MgA. František Oplatek Anotace

Poetické texty jsou nedílnou součástí literární výchovy na prvním stupni základní školy. S přibývajícími ročníky se ovšem mění jejich charakter – od jednoduchých říkanek až k uměleckým abstraktním básním. Současně se často mění i vztah žáků k poezii jako takové, je mnohdy vnímána jako něco nudného, staromódního, infantilního a obtížně uchopitelného. Prostřednictvím této dílny se můžete seznámit s možným přístupem k básnickým textům ve výuce literatury za využití metod dramatické výchovy, tvůrčího psaní a dalších tvořivých aktivit. Tyto činnosti nejen žáky motivují k práci s poezií, ale zábavnou akční formou umožní i její lepší pochopení.

zavřít
Jak učit o přírodě bez přírody? učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Kateřina Vaňková Anotace

Občas se stane, že venku není zrovna vlídné počasí a vy potřebujete se svými žáky probírat nějaké přírodovědné téma. Seminář je určen pro učitele 1.–2. tříd a je zaměřený velmi prakticky. Účastníci si aktivity vyzkouší sami na vlastní kůži. V rámci tohoto setkání si ukážeme zajímavé materiály a pomůcky, se kterými můžete v rámci výuky EVVO pracovat i v lavicích. Dále si na vlastní kůži vyzkoušíme aktivity použitelné ve výuce, která probíhá v přírodě, ale také ve třídě, když zrovna nemáte rybník, les nebo mraveniště po ruce.

zavřít
Programování hravě učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Lenka Pastorová Anotace

Rádi byste do své výuky zařadili programování, a tím určitě překvapili své žáčky? Nemáte s tímto tématem žádnou zkušenost? Právě pro vás je určen seminář zaměřený na zavedení výuky programování se systémem Ozobot. Seznámíme se s tím, proč je programování vhodné zařadit již na prvním stupni, a vyzkoušíme si konkrétní práci s minibotem. Ukážeme si dostupné nástroje, které nám výuku programování velice usnadní. Seminář bude probíhat v počítačové učebně a je určen vyučujícím 4. a 5. tříd.

zavřít

Blok č.3 : 09.11. 14:00 - 15:30

Název semináře Vhodný pro Lektor
Empaťák učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Kateřina Vaňková Anotace

Potřebujete svou třídu lépe poznat, zaměřit se na komunikaci dětí a jejich spolupráci? V rámci tohoto semináře se naučíte aktivity, díky kterým se žáci ve vaší třídě nejen lépe poznají navzájem, ale také je poznáte lépe vy jako učitel. Zjistíte, jak jsou žáci schopni spolupracovat a komunikovat mezi sebou. Poznáte, kdo je ve třídě vůdce a kdo se naopak nechá strhnout davem. Jedná se o velmi aktivní blok, kde si budeme hrát a vy se stanete aktivním účastníkem. Tyto aktivity můžete následně aplikovat ve své výuce nebo na mimoškolních akcích.

zavřít
Cvičení s balančními pomůckami jako podpora nápravy motorických oslabení učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Renata Turková Anotace

Zajímá vás téma koordinace pohybu, motoriky či rovnováhy? Tak právě pro vás je určen tento seminář plný zmíněných aktivit. Představíme možnosti využití balančních pomůcek pro rozvoj pohybové koordinace, jemné i hrubé motoriky, vnímání rovnováhy, zaměříme se na pravolevou orientaci, celkovou kultivaci pohybového projevu, vnímání hudby a rytmu, práci s dechem, relaxační cvičení, orientaci v prostoru, tonizační cvičení či nápravu motorických oslabení. Předpokládáme aktivní zapojení účastníků, proto doporučujeme pohodlný oděv.

zavřít
Jak využít netradičních pomůcek v prvouce a v přírodovědě? učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Iva Frýzová Anotace

Určitě ve své výuce využíváte vedle učebnic také mnoho přírodnin, obrázků, videí, určovacích klíčů a atlasů… Možná vás ani nenapadlo, že vedle těchto tradičních pomůcek můžeme využít také běžně dostupné materiály a předměty pro výrobu originálních, ale hlavně vysoce funkčních pomůcek. Ukážeme si, jak do výuky zařadit vyřazené hračky, PET lahve, plastelínu a s jejich pomocí vyvozovat nové učivo a jak probrané učivo zaznamenávat pomocí lapbooků. To vše s cílem podpořit multisenzorické učení našich žáků.

zavřít
Mozkem proti fake news učitelé 1. stupně ZŠ Bc. Vojtěch Bruk Anotace

Často se v médiích i v běžném životě setkáváme s pojmem fake news. V tomto vystoupení se potkáme se zkušeným lektorem, který se problematice věnuje více než dva roky a zabývá se také propagandou a mediální gramotností. Proškolil již tisíce posluchačů, převážně studentů. Účastníci semináře se seznámí s interaktivními prvky vhodnými do výuky, které si budou moci hned vyzkoušet, přiblížíme, jak se dá problematika fake news a propagandy dělat neutrálně a jaké moderní nástroje k tomu ideálně využít.

zavřít
Čemu slouží hodnocení? učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Michnová Anotace

Zajímá vás téma formativního hodnocení a nevíte přesně, jak ho uchopit? Tak právě pro vás je určen tento seminář. Budeme společně hledat odpovědi na otázky: Komu/čemu hodnocení slouží?, Co se z něj dítě o sobě dovídá?, Lze známkovat formativně?, Je slovní hodnocení vždy formativní?, Jak hodnotit dovednosti? apod. Hodnocení se bude točit kolem matematických úloh vybraných z metody VOBS, kde učitelé cítí potíže s hodnocením především. Většina závěrů, ke kterým se dobereme, však platí obecně napříč předměty.

zavřít
Barevná čeština aneb Ilustrace nejen jako zpestření výuky na 1. stupni ZŠ učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Veronika Matějková Ph.D. Anotace

Jsou ilustrace jen barevným vyplněním prázdného místa v učebnici, nebo s nimi lze efektivně pracovat při výuce českého jazyka? Během semináře si ukážeme, jak co nejlépe využít didaktický potenciál ilustrací v učebnicích českého jazyka. A také, jak využít spontánního dětského zájmu o „pěkné obrázky“ nejen pro zábavu, ale především pro soustředěné učení. Na různých typech ilustrací z nové učebnice Český jazyk 2 si společně zkusíme, jak ilustrace využít jako pomůcku při hledání porozumění čtenému textu, při osvojování nového učiva i při procvičování a opakování.

zavřít

Objednejte si účast na konferenci

Brno

Konference pro učitele 1. stupně

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

Zemědělská 173/29 Brno

Datum konání:
09.11.2019 - 09.11.2019
Čas konání:
08:30 - 16:00
Hodinová dotace:
6x45 minut
Konec přihlášek:
04.11.2019
Maximální kapacita:
100
Počet volných míst:
36
Vaše cena:
1 090 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

1 090 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Akreditováno

MŠMT

Komu je konference určena?

Vyučujícím 1. stupně ZŠ

Objednejte si konferenci
Objednat
Konferenci
připravují
Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová Konzultant(ka)

e-mail: cardova@fraus.cz

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová
Konzultant(ka)

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce.

zavřít
Pavla Koukolová

Pavla Koukolová Administrátor(ka)

e-mail: koukolova@fraus.cz

tel.: +420377338811

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová
Administrátor(ka)