Konference pro učitele českého jazyka

Objednat

ZOBRAZIT PROGRAM KONFERENCE

OBČERSTVENÍ A NÁPOJE JSOU ZAHRNUTY V CENĚ KONFERENCE.

O čem konference je?

PRAHA - 16.3.2019. Zveme vás na tradiční setkání vyučujících českého jazyka. Na konferenci vám představíme mnoho netradičních témat a nápadů, kterými se můžete inspirovat pro svou práci ve výuce. V nabídce je řada zajímavých seminářů, které se věnují tématu rozvoje komunikačních dovedností žáků či tématu slovotvorby. Budeme mít možnost nahlédnout pod pokličku dílny psaní nebo se můžeme seznámit s prací v literárním kroužku. Dále jsou pro vás připraveny neméně zajímavé oblasti současnosti jako například téma platformy Youtube, mediální gramotnosti či seminář na téma Jak se vyznat v dnešním složitém světě manipulací na sociálních sítích a v médiích. Nahlédneme také do oblasti literatury, blíže se podíváme například na Karla Poláčka či Ladislava Fukse. Zajímá vás téma divadla, dramatu? Tak i pro vás máme zajímavý seminář Kanónem na divadlo. A neotřelé je určitě i téma práce s korpusovými nástroji. Lektorský tým je sestaven z erudovaných odborníků. ** V ceně účastnického poplatku je zahrnuto i stravování po dobu konference. Máte-li zájem o vegetariánský oběd, napište do 8. 3. 2019 na adresu koukolova@fraus.cz

Blok č.1 : 16.03. 09:30 - 11:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Dílna psaní 1. část Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ Nina Rutová Anotace

Zajímá vás, jak funguje taková dílna psaní? Jak ji zakomponovat do vzdělávacího procesu, jak motivovat žáky? Tak právě pro vás je určena tato dílna. Vyzkoušíte si, jaké to je napsat smysluplný text na vlastní téma; naučíte se, jak probíhá přirozený proces psaní; ujasníte si, proč je pro žáky důležité, aby měli ve škole dost času na vylepšování textů. V dílně začneme rekapitulací přípravných aktivit k psaní a posléze si vyzkoušíme proces psaní od motivace až po publikování a reflexi. Dílna má časový rozsah 4 x 45 minut, je tedy rozdělena do dvou částí, které je nutno v případě zájmu o tuto dílnu absolvovat obě.

zavřít
„Jen“ humorista Karel Poláček Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ doc. Mgr. Erik Gilk Ph.D. Anotace

Víte, že Karel Poláček nebyl pouze a jen humorista? Chcete se dozvědět více o životě a literárním díle Karla Poláčka? Nedávno byla zjištěna nová fakta, se kterými se na semináři můžete seznámit. Podíváme se společně i na poslední dny jeho života, vzhledem k jeho židovskému původu a osobním problémům se jedná o poměrně dramatické období. Nahlédneme na Poláčkovo dílo s akcentem na zdroje a charakter jeho komiky, stejně jako na jeho autorský přístup k postavení humoru v české literatuře. Pozornost budeme věnovat autorově snaze vymanit se z příliš úzkého a diskriminujícího žánrového zařazení a tomu odpovídajícímu úsilí napsat závažnou společenskou prózu. Tím se jméno Karla Poláčka částečně vyváže ze zaužívané kategorie humoristické prózy.

zavřít
Jak se má výuka mluvnice k rozvoji komunikačních dovedností žáků? Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ PhDr. Stanislav Štěpáník Ph.D. Anotace

Tradice jazykového vyučování u nás je již takřka dvousetletá a je založena na předpokladu, že poznání fungování jazykového systému vede k rozvoji komunikačních dovedností i myšlení žáků. Řada dokladů českých a především zahraničních však ukazuje, že tomu tak v tradičně pojatém vyučování mluvnice není. Jaké jsou cesty k nápravě tohoto stavu? Právě tomuto tématu se budeme věnovat v naší pracovní dílně. Podíváme se jednak na některé z častých problémů výuky mluvnice a jednak na možnosti zvýšení funkčnosti ve výuce mluvnice.

zavřít
Ranní dávka chemtrails Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ Bc. Vojtěch Bruk Anotace

Máte-li zájem o zajímavý pohled na mediální gramotnost, tak právě pro vás je určeno toto vystoupení. „Ukažte člověku manipulaci a vzděláte ho na den. Naučte ho manipulace odhalovat a vzděláte ho na celý život.“ Takto se snažíme přistupovat k mediální gramotnosti. Na přednášce se dozvíte, jak se vyznat v dnešním složitém světě manipulací na sociálních sítích a v médiích. Nezůstane jen u popisu současné situace, ale zjistíte i něco o nejnovějším trendu takzvaných DEEPFAKE videí. Podíváme se také za oponu, jak vlastně všechny ty hoaxy, fake news a konspirace fungují a jak jsou provázané s novodobou propagandou. To vše v neutrální podobě a bez zbytečného ukazování prstem. Jde o samotné techniky manipulací.

zavřít

Blok č.2 : 16.03. 11:30 - 13:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Bychom, nebo bysme? Jak snadno a rychle porovnat varianty v psané a mluvené češtině a naučit student Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ Mgr. Lucie Lukešová Ph.D. Anotace

Na fakt, že psaná čeština, jak ji známe z novin, časopisů nebo knih, se od té spontánní mluvené může velmi lišit, naráží studenti každý den, kdykoli přijdou ze školy domů a povídají si s rodiči nebo kamarády. Díky aktuálním textovým databázím dokážeme velmi přesně určit, které jazykové prostředky současné češtiny zapadají do standardního psaného vyjadřování a které patří spíše do neformální mluvené komunikační situace. Na tomto semináři se účastníci naučí pracovat s volně dostupným nástrojem SyD, který umí vizuálně porovnat jazykové varianty v různých typech textu, vyzkoušejí si praktická korpusová cvičení pro srovnání psaného a mluveného jazyka a seznámí se s portálem Pro školy, odkud lze zdarma stáhnout připravené pracovní listy.

zavřít
Dílna psaní 2. část Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ Nina Rutová Anotace

Zajímá vás, jak funguje taková dílna psaní? Jak ji zakomponovat do vzdělávacího procesu, jak motivovat žáky? Tak právě pro vás je určena tato dílna. Vyzkoušíte si, jaké to je napsat smysluplný text na vlastní téma; naučíte se, jak probíhá přirozený proces psaní; ujasníte si, proč je pro žáky důležité, aby měli ve škole dost času na vylepšování textů. V dílně začneme rekapitulací přípravných aktivit k psaní a posléze si vyzkoušíme proces psaní od motivace až po publikování a reflexi. Dílna má časový rozsah 4 x 45 minut, je tedy rozdělena do dvou částí, které je nutno v případě zájmu o tuto dílnu absolvovat obě.

zavřít
Kanónem na divadlo Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ doc. Mgr. Petr Christov Ph.D. Anotace

Přemýšlení o divadle jako jednom ze základních médií v dějinách lidské kultury tvoří nedílnou součást výuky na našich školách. Dramata patří do kánonu textů, které studenti čtou. Či číst mají. Ale jak texty pro divadlo vlastně číst? A jak číst divadlo samotné? Nebylo by ovšem už pro jednou dobré si uvědomit, že divadlo není (pouze) drama? Že divadelní kánon není jenom kánonem dramatickým? A že mluvit o divadle může být dost dobrá zábava pro všechny zúčastněné? Nemluvě o tom, že divadelní principy lze užitečně vkládat do výuky napříč historickými epochami i napříč žánry. Jak na to? Pojďme si to vyzkoušet! A to nejen s Williamem Shakespearem nebo Karlem Čapkem.

zavřít
Nebojte se slovotvorby! Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ PhDr. Martin Prošek Ph.D. Anotace

Také patříte k těm, kteří slovotvorbu při výuce vynechávají nebo ji přinejmenším neradi učí? Pokud ano, možná ale zároveň tušíte, že tím ochuzujete své žáky o důležitou systémovou dovednost. V našem semináři si ukážeme, že slovotvorného učiva se obávat nemusíte. Dovíte se, jakou funkci mají jednotlivé části slova (morfy) – které slouží tvoření tvaru slova a které naopak nesou věcný význam. Poznáte, že části slova sloužící stavbě tvaru slova lze poměrně snadno rozpoznat. Dále se dovíte, že ostatní typy morfů se do slova zařazují na základě určitých základních zákonitostí, které také není obtížné si osvojit. Jakmile tyto zákonitosti poznáte, budete si při rozboru stavby slova mnohem jistější i bez opory v příručkách a naučíte se stavbě slova opravdu rozumět systémově. Při výuce se pak u tabule už nebudete dostávat do úzkých nebo přinejmenším budete schopni s jistotou rozlišit, zda a jakou část rozboru zvládnete s pomocí nabytých systémových znalostí a na co budete potřebovat oporu v jazykových příručkách.

zavřít
Youtube jako fenomén dnešní doby a možný zdroj informací o současné češtině Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ PaedDr. Helena Chýlová Ph.D. Anotace

Seminář v souvislosti se zájmem teenagerů o platformu Youtube představuje tento kanál jako jeden z možných řečových vzorů současných žáků. Připomíná znaky infotainmentu, propojení zábavy a informace, s nimiž se denně setkáváme, vymezuje pojmy jako blog, bloger, youtuber a vloger. Vybírá videa známých českých youtuberů a vlogerů, jež podrobně analyzuje z jazykového hlediska, ukazuje, které jazykové jevy přecházejí do jazyka mládeže a jak je možné krátká videa využít v hodinách českého jazyka.

zavřít

Blok č.3 : 16.03. 14:00 - 15:30

Název semináře Vhodný pro Lektor
Klíčová slova aneb jak získat první představu o textu, aniž bychom ho četli Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ Mgr. Lucie Lukešová Ph.D. Anotace

Není pochyb o tom, že nejvíce se o textu dozvíme, když si ho přečteme. Některé jazykové informace však mohou mezi všemi těmi dojmy z obsahu textu zapadnout. Korpusový nástroj KWords dokáže snadno a rychle porovnat námi vybraný či napsaný text s velkým množstvím publikovaných textů a najít v něm klíčová slova, která jsou pro náš text typická a něco o něm vypovídají. Ve výuce jej lze využít, třeba když chceme najít výrazy typické pro určitý typ textu (např. předpověď počasí nebo aktuální zprávu) nebo ukázat studentům text očima dobového čtenáře (např. při porovnání Babičky Boženy Němcové s texty 19. století versus 20. století). Nástroj KWords je zdarma dostupný všem zájemcům, nevyžaduje žádnou registraci a může být vítaným zpestřením v hodinách stylistiky i literatury.

zavřít
Literární kroužky Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ Mgr. Kateřina Matoušová Anotace

V dílně si na vlastní kůži vyzkoušíme kooperativní metodu literární kroužky, která umožňuje hlubší ponoření se do textů. Jestliže již dávno není cílem učitelů literatury učit telefonní seznam autorů a jejich děl, můžeme nějak jinak zařídit, aby literární historie žáky zajímala a bavila? Dále se podíváme na některé práce žáků, budeme je analyzovat a diskutovat o výhodách a nevýhodách literárních kroužků. Přijďte se inspirovat.

zavřít
Ladislav Fuks – vítěz i poražený Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ doc. Mgr. Erik Gilk Ph.D. Anotace

V tomto semináři se zaměříme na poznání života a literárního díla Ladislava Fukse (1923–1994). Při líčení jeho života bude akcentováno jeho specifické psychofyzické ustrojení a především jeho modus vivendi s totalitní moci za normalizačních let. Fuksovu tvorbu se pokusíme periodizovat a charakterizovat jednotlivé etapy jeho díla, přičemž budeme sledovat stabilní i proměnné aspekty jeho autorské poetiky. Prostřednictvím analýzy vybraných děl prokážeme, že jeho označení jako autora knih o holokaustu je částečně mylné či přinejmenším redukující poměrně široký rejstřík prozaických žánrů, jimž se věnoval. Zmíněno bude rovněž nezvykle početné množství divadelních a filmových adaptací podle jeho knih.

zavřít
Výslovnost mateřského jazyka a zvuková stránka vůbec: jak a proč? Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ PhDr. Jana Vlčková-Mejvaldová Ph.D. Anotace

Zvukové stránce řeči je věnována jen minimální pozornost, na praktický nácvik často není čas, energie ani inspirace. Přitom je zvuková forma komunikace primární a může mít silně reprezentativní funkci. Pracovní dílna je pro vás připravena ryze prakticky. Řekneme si, jaké nejazykové informace zvuková podoba promluvy nese a jak lze motivovat žáky (i sebe) k její záměrné rozmanitosti. Zaměříme se na využití reálných komunikačních situací jako východiska k nácviku odpovídající zvukové podoby promluvy. Ukážeme si, jak lze pracovat se Cvičebnicí české výslovnosti.

zavřít
Mozkem proti fake news Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ Bc. Vojtěch Bruk Anotace

Často se v médiích i v běžném životě setkáváme s pojmem fake news. V tomto vystoupení se potkáme se zkušeným lektorem, který se problematice věnuje více než dva roky, a zabývá se také propagandou a mediální gramotností. Proškolil již tisíce posluchačů, převážně studentů. Účastníci semináře se seznámí s interaktivními prvky do výuky, které si budou moci hned vyzkoušet, přiblížíme, jak se dá problematika fake news a propagandy dělat neutrálně a jaké k tomu ideálně využít moderní nástroje.

zavřít

Objednejte si účast na konferenci

Praha

Konference pro učitele českého jazyka

Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420

Předškolní 420/5 Praha

Datum konání:
16.03.2019 - 16.03.2019
Čas konání:
08:30 - 16:00
Hodinová dotace:
6x45 minut
Konec přihlášek:
11.03.2019
Maximální kapacita:
80
Počet volných míst:
5
Vaše cena:
1 150 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

1 150 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Akreditováno

MŠMT

Komu je konference určena?

Učitelé 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelé SŠ

Objednejte si konferenci
Objednat
Konferenci
připravují
Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová Konzultant(ka)

e-mail: cardova@fraus.cz

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová
Konzultant(ka)

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce.

zavřít
Pavla Koukolová

Pavla Koukolová Administrátor(ka)

e-mail: koukolova@fraus.cz

tel.: +420377338811

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová
Administrátor(ka)